Så mye får du i strømstøtte i 2023

Strømstøtten har vært mye diskutert, og endret flere ganger. Så det kan virke litt komplisert å vite hva man egentlig får. Her viser vi deg hvordan strømstøtten beregnes.

Hva er strømstøtten

Strømstøtten er en kompensasjonsordning som staten har innført som følge av høye strømpriser i Norge. Støtteordningen bli administrert av de ulike nettselskapene rundt i landet.

Du trenger ikke be om å få strømstøtte

En svært god ting ved strømstøtten er at man ikke trenger å søke om den.

Støtten man har krav på blir automatisk trukket fra på strømregningen din. Det står spesifisert på strømregningen. På den måten ser du hvor mye du til enhver tid har fått i strømstøtte.

Det er likevel en fordel å vite hvordan den beregnes. På den måten kan du anslå hva du vil få i støtte i tiden fremover, og følge med på at du faktisk har fått riktig støtte. Du kan også kontakte ditt nettselskap direkte, dersom du har konkrete spørsmål om din støtte. Du finner en oversikt over alle nettselskap på nettsidene til Fjordkraft.

Du slipper å søke om strømstøtte. Den beregnes automatisk, og trekkes fra på strømregningen din.

Hvor mye er strømstøtten

I perioder når strømprisen er høy nok kan man motta 90 % i strømstøtte. Det betyr at hvis den gjennomsnittlige spotprisen i ditt område er mer enn 87,5 øre kWh i en måned, da får du strømstøtte for 90 % av kostnaden over dette nivået.

Dagens strømpris varierer mye fra område til område i Norge. Dermed varierer det også mye hvor høy strømstøtten er på de ulike stedene.

Vi kan for eksempel se det ved å sammenligne de gjennomsnittlige spotprisene noen steder i januar 2023.

 • Oslo: 126,59 øre per kWh
 • Kristiansand: 126,59 øre per kWh
 • Trondheim: 69,61 øre per kWh
 • Tromsø: 46,38 øre per kWh

Det utløste slik strømstøtte for disse stedene:

 • Oslo: 63,66 øre per kWh
 • Kristiansand: 63,66 øre per kWh
 • Trondheim: 0 øre per kWh
 • Tromsø: 0 øre per kWh

Vi ser at i Trondheim og Tromsø var ikke spotprisen høy nok til å utløse strømstøtte.

I Norge har vi fem prissoner for strøm. Det er øst, vest, sør, midt og nord. Dermed avhenger strømprisen, og strømstøtten du får, av hvilken av disse regionene du bor i.

Tips: Les også artikkelen vår: Hva er elektrisk strøm?

Spotprisen avgjør strømstøtten

Støtteordningen med strømstøtte er basert på spotprisen som til enhver tid gjelder.

Det betyr at selv om du har en fastprisavtale i ditt strømabonnement, er det spotprisen som blir bestemmende for hvor mye du får i støtte.

Det fører til at to husstander som har likt forbruk, og som bor i samme prisområde, vil få like mye tilbake i strømstøtte – uansett hva slags avtale de har i sitt abonnement.

Hvem kan motta strømstøtte

Man kan få støtte fra denne ordningen til et forbruk på inntil 5 000 kWt per måned.

Det er slik at alle privatkunder får støtte for sitt forbruk der de bor, altså på en adresse. De kan i utgangspunktet ikke motta støtte for en sekundærbolig, som hytte og fritidsbolig.

Støtteordningen gjelder også for ulike boligselskaper, som borettslag og boligsameier.

Det er en nedre grense på 70 øre per kWh (ekskl. mva). Det vil si at hvis den gjennomsnittlige spotprisen i ditt prisområde er over 70 øre per kWh (ekskl. mva) en måned, så utløser det en kompensasjon på din strømregning.

Hvor mye du får i strømstøtte for hver måned avhenger av hvor høy den gjennomsnittlige spotprisen har vært i ditt prisområde den aktuelle måneden.

Forlengelse av strømstøtten

I februar 2023 ble det fra regjeringen lagt frem forslag til en del endringer i ordningen med strømstøtte.

Et viktig forslag var at ordningen skal forlenges ut 2024. Det har bakgrunn i at mange mener prisene vil holde seg «unormalt» høye i lengre tid fremover.

En annen endring det er verd å legge merke til er at ordningen tidligere var støtte på 90 % i vintermånedene, og 80 % resten av året. Nå er det imidlertid planlagt at støtten skal være 90 % hele året.

Endringene i strømstøtten kan du lese mer om på sidene til regjeringen.

Oppsummert

Strømstøtten slipper man å søke om. Den blir automatisk trukket fra på strømregningen. Likevel er det lurt å være klar over hvordan den fungerer:

 • Hvor mye du får i strømstøtte avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen gjennom siste måned, i det prisområdet du tilhører.
 • Strømstøtten er på 90 %, og slår inn når prisen er mer enn 87,5 øre per kWh.
 • Støtten er basert på spotpris, og deles ut likt til alle uavhengig av hvilken type abonnement man har.