Derfor ble strømmen vesentlig dyrere i 2022

Mange lurer på hva som egentlig skjedde da strømmen ble vesentlig dyrere i 2022. Vi forteller deg hvorfor store deler av Norge fikk skyhøye priser på strøm, og hvor lenge norske husholdninger kan regne med å beholde strømstøtten.

Generelt om årsaken til at strømmen ble vesentlig dyrere i 2022

Norge er en del av et europeisk kraftmarked. Økte strømpriser på kontinentet bidro til at strømmen ble mye dyrere også i Norge.

I enkelte deler av Norge begynte strømprisen å stige allerede høsten 2021, men det var først i 2022 at prisnivået ble rekordhøyt. Det har vært mange diskusjoner i media om hvorfor strømmen gradvis ble så mye dyrere. Ifølge Statnett var det en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter som førte til strømkrisen.

Det økende prisnivået gjaldt ikke bare i Norge, men også i mange andre europeiske land steg strømprisene drastisk i 2022. Det europeiske kraftmarkedet påvirker også strømprisene i Norge, da kjøp og salg av strøm foregår daglig på den nordiske og europeiske strømbørsen Nord Pool.

Strømprisene endrer seg time for time, og styres av tilbud og etterspørsel. Lavere kraftproduksjon i Europa kombinert med stor etterspørsel etter strøm, førte til høyere strømpriser på kontinentet. Det bidro også til at strømmen ble dyrere i Norge.

I 2020 var den gjennomsnittlige spotprisen på strømbørsen Nord Pool 11,6 øre per kilowatt-time (kWh). I 2021 steg snittprisen til 63,4 øre per kWh, og i mars 2022 var snittprisen på hele 233,80 øre per kWh. De oppgitte prisene er inklusiv merverdiavgift.

Lite nedbør i vannmagasinene gjorde strømmen dyrere

Norge har først og fremst basert seg på vannkraft, der produksjonen er væravhengig. I 2022 fikk Sør-Norge lite nedbør på våren og om sommeren.

I mars 2022 var det 50 – 95% mindre nedbør enn tidligere år, og denne tørre værtypen førte til lavere vannstand i kraftmagasinene. Kraftproduksjonen avtok, noe som igjen bidro til at strømmen ble dyrere.

Strømmen ble vesentlig dyrere etter Russlands invasjon av Ukraina

Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Vestlige sanksjoner mot Russland førte til at Russland startet en gasskrig mot Europa. Dette ga svært reduserte gassleveranser til EU-land, noe som igjen økte gassprisene dramatisk. Siden strømprisene henger tett sammen med prisen på gass, sto de fleste europeiske land plutselig overfor en situasjon med svært høye strømpriser.

Russlands invasjon av Ukraina bidro også til sterk prisstigning på kull. Termisk kull blir brukt i Europa som et drivstoff til kraftproduksjon, særlig dersom det er mangel på gass.

Siden prisen på kull mangedoblet seg i løpet av kort tid, ble Europas energikrise ytterligere forverret.

Tips: Les mer om energikrisen i Europa: bestestrøm.no/energikrisen-i-europa/

 Store regionale forskjeller på strømprisene

Det er stor forskjell på strømprisene i landet på grunn av ulik nedbørsmengde. Kraftproduksjonen i Nord-Norge og Midt-Norge var høy i 2022, siden de hadde mye nedbør og høy vannstand i magasinene.

Vannkraft utgjør 89% av kraftforsyningen i Norge. Resten består av vindkraft og varmekraft. Produksjonsgrunnlaget er derfor først og fremst avhengig av nedbørsforholdene.

Disse områdene av landet opplevde derfor ikke samme prisøkning på strøm som i Sør-Norge. Også selve strømforbruket er høyere i sør enn i nord. Dette ga høyere etterspørsel i sør, som igjen førte til at strømmen ble enda dyrere i Sør-Norge. I tillegg har det norske strømnettet ikke nok kapasitet til å utjevne forskjellene mellom sør og nord.

På grunn av disse faktorene er Norge inndelt i fem strømsoner:

  • Østlandet – NO1
  • Sørlandet – NO2
  • Midt-Norge – NO3
  • Nord-Norge – NO4
  • Vestlandet – NO5

Ifølge Statnett forventes det at gjennomsnittsprisen på strøm vil fortsette å være høyere i sør enn i nord de neste årene.

Andre forhold som ga økte strømpriser i 2022

Redusert tilgang på kjernekraft, vann-, sol og vindkraft i Europa bidro til at det måtte benyttes mer kull, olje eller gass til kraftproduksjonen. Mangel på disse råvarene gjorde at prisene steg, som igjen førte til at strømmen ble vesentlig dyrere.

Kjernekraftverk i Frankrike hadde begrenset produksjon i 2022. Det skyldtes at reaktorene hadde behov for nødvendig vedlikehold, i tillegg til at det ble oppdaget rustproblemer. Arbeidet var så omfattende at det førte til midlertidige nedstengninger. Dette ga lavere kraftproduksjon enn forventet, som igjen påvirket prisnivået på strøm  i Europa.

Også økte priser på klimakvoter gjorde strømmen vesentlig dyrere. Klimakvoter er et virkemiddel for å fase ut kraftproduksjonen fra fossile kilder som kull og gass til fornybar energi. Med fornybar energi menes solenergi, vann- og vindkraft.

Strømstøtte

I desember 2021 besluttet regjeringen å innføre strømstøtte til alle norske husholdninger. Formålet var å yte økonomisk stønad som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Ordningen reguleres av den midlertidige strømstønadsloven. Støtten gis automatisk og trekkes fra nettleien.

Siden strømkrisen ser ut til å være langvarig, skal strømstøtten i første omgang gjelde til og med desember 2023. Det er imidlertid rom for å forlenge stønaden dersom ikke strømprisene synker til et mer normalt nivå innen 2024.

Les også: Regjeringen.no: – Hvorfor er strømmen så dyr?

Oppsummering

  • Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var lavere enn normalt i 2022.
  • Høye priser på kull og gass, pluss økte priser på klimakvoter i Europa, førte til at strømmen også ble dyrere i Norge.
  • Russlands gasskrig mot Europa økte prisnivået på strøm ytterligere.
  • Regjeringen innførte strømstøtte til alle norske privatkunder på grunn av strømkrisen. Det er grunn til å tro at støtten vil vare helt til strømkrisen er over.