Billigste spotpris på strøm

Ditt postnummer
Sjekker postkode...
Postkoden er feil
Finn de billigste strømavtalene der du bor
16 000kWt
Vis filter
AVTALETYPEPRISGARANTIAvtaletype
OVERBLIKK
MÅNEDSPRIS
Vi fant 0 treff for deg
Vi fant ett treff
Det er ingen treff på de søkekriteriene. Prøv igjen

De aller fleste velger spotpris når de inngår strømavtale med en leverandør. Les videre om hvorfor spotpris er mest populært, og hva som er forskjellen på fastpris og spotpris.

Hva er spotpris?

En strømregning består av flere deler, deriblant nettleie, ditt månedlige strømforbruk pluss eventuelle påslag og avgifter til staten. Når det gjelder ditt strømforbruk, må du selv velge hvilken strømavtale du ønsker å ha hos en strømleverandør. Flesteparten velger spotpris, men du kan også inngå avtale om fastpris, variabel pris, innkjøpspris eller timespot.

Har du spotprisavtale, vil strømprisen variere etter vær, årstid og etterspørsel. Strømprisen vil dessuten variere etter hvor i landet du bor.

Spotpris er det samme som markedspris. Det vil si den samme prisen per kilowatt-time (kWh) som leverandøren kjøper strømmen for. Kjøp og salg av strøm foregår på strømbørsen Nord Pool, og påvirkes av tilbud og etterspørsel. Spotprisen forandrer seg hele tiden, også fra time til time.

Har du spotprisavtale, kan din strømprisen endre seg mye fra dag til dag og fra måned til måned. Du må også regne med betydelig høyere strømpriser når etterspørselen er høy, som for eksempel på kalde vinterdager. Prisen henger dessuten tett sammen med ditt personlige strømforbruk, og vinterstid bruker de fleste av oss mye strøm til oppvarming av boligen.

Sommerstid bruker vi vanligvis mye mindre strøm, og lav etterspørsel gir lavere strømpriser. Derfor vil de som har spotprisavtale oppleve å få lavere strømregning i sommerhalvåret.

Spotpris er dermed best egnet for personer som tåler disse prissvingningene på strømbørsen.

Når strømleverandørene beregner spotprisen til sine kunder, blir det i praksis fastsatt en månedlig gjennomsnittspris. I tillegg kommer eventuelle påslag og avgifter til staten, deriblant 25% merverdiavgift.

Spotpris og tilleggsavgift

Påslag er en tilleggsavgift som strømleverandørene tar som fortjeneste når du har spotprisavtale. Det er store variasjoner på denne ekstrautgiften mellom de ulike strømleverandørene.

Som oftest betaler du et fast månedsbeløp og/eller et beløp per kilowatt-time. Avgiften varierer gjerne et sted mellom 2,90 øre til 13,60 øre per kWh.

Du kan fritt velge strømleverandør. Derfor er det lurt å sammenligne pristilleggene hos de ulike aktørene på markedet. For å spare penger bør du derfor inngå avtale med en strømleverandør som kan tilby lavest mulig påslag og/eller månedsavgift.

Siden det er stor konkurranse mellom strømleverandørene, finnes det mange tilbud hos de ulike aktørene på markedet. Det er også mulig å bytte til en strømleverandør som kan tilby spotprisavtale uten påslag eller månedsavgift.

Spotpris og prissoner

Det er viktig å være klar over at Norge er inndelt i fem ulike strømregioner. Spotprisen på strøm vil derfor variere etter hvor i landet du bor. Den siste tiden har det vært lavere strømpriser i Nord-Norge enn i Sør-Norge.

Dette skyldes blant annet at etterspørselen etter strøm er lavere i nord enn i sør. I tillegg er vannmagasinene i nord vanligvis fullere enn i sør, da Sør-Norge oftere kan oppleve lengre perioder med lite nedbør.

En tørr værtype gir lavere kraftproduksjon, og dermed høyere prisnivå. Statnett regner imidlertid med at disse prisforskjellene mellom nord og sør skal utjevnes på lang sikt.

Lavere kraftproduksjon og høyere etterspørsel i Sør-Norge bidro til skyhøye priser på strøm i 2022. I tillegg påvirket energikrisen i Europa også strømprisene i Norge, og særlig i de sørlige deler av landet.

Spotprisavtale regnes for å være billigst i lengden

Forbrukerrådet anbefaler spotpris på strøm, da det er den strømavtalen som historisk sett har vært billigst for kundene. Ifølge Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kunder med spotprisavtale 8% lavere strømregning i løpet av et år enn kunder som har valgt fastprisavtale.

Selv om det historisk sett har vært billigere med spotprisavtale på strøm, betyr ikke det at denne typen strømavtale vil være den rimeligste i fremtiden.

Fordeler og ulemper med spotprisavtale

Den største fordelen med spotpris er at du unngår å betale mer enn det strømmen faktisk koster hos Nord Pool. Er strømprisen lav, vil også din strømregning bli lav.

Ulempen er at dersom markedsprisen på strøm stiger brått, vil din strømregning kunne bli svært høy i perioder. Dette gjelder særlig om vinteren. Spotpris gir derfor en mer uforutsigbar strømregning, der du må ha økonomi til å tåle store svingninger i løpet av et år.

Forskjellen på fastpris og spotpris 

Spotpris følger markedsprisen på strømbørsen gjennom hele året og kan svinge mye. Fastpris derimot er en strømavtale der du betaler samme pris per kilowatt-time for en avtalt periode.

Fastpris gir deg en mer forutsigbar strømavtale, fordi du slipper de høyeste pristoppene i avtaleperioden. Likevel er prisen per kilowatt-time satt betydelig høyere på en fastprisavtale enn på en spotprisavtale.

Velger du fastpris, får du ikke nyte godt av en eventuell prisnedgang i kraftmarkedet. Av den grunn regnes fastpris for å være dyrere enn spotpris over tid.

Lesetips: Forbrukerrådet: – Bør du velge spotpris eller fastpris?

Oppsummering

  • Spotpris følger markedsprisen på Nord Pool, noe som kan medføre store svingninger i prisnivået. Prisen per kilowatt-time forandrer seg hele tiden, også fra time til time.
  • I tillegg til ditt strømforbruk må du vanligvis betale et påslag til strømleverandøren når du har spotprisavtale. Utover dette tilkommer nettleie og avgifter til staten.
  • Strømprisene i Norge er inndelt i fem ulike prissoner. Prisen per kWh er derfor avhengig av hvilken sone du tilhører.
  • Spotpris regnes for å være den strømavtalen som er billigst over tid.
  • Fastpris gir mer forutsigbarhet, men anses for å være en dyr strømavtale i lengden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
You need to agree with the terms to proceed