Slik leser du din egen strømregning

Mange synes det er komplisert å forstå innholdet i strømregningen. Vi forklarer deg hvordan du leser din egen strømregning, slik at du kan få kunnskap og oversikt over hva du faktisk betaler for.

Generelt om innholdet i en strømregning  

Grundigere informasjon om de ulike utgiftspostene på en strømregning kan føre til at flere forstår innholdet. Da vil det dessuten bli enklere å sammenligne priser på markedet, og velge en rimelig strømleverandør.

Ikke alle strømregninger er godt nok spesifisert. Det gjelder særlig hva du må betale i avgifter til staten. Forbrukerrådet gjennomførte en befolkningsundersøkelse om strøm og strømleverandører i april 2022.

Hovedtemaet i undersøkelsen handlet om kunnskap, erfaringer og holdninger i befolkningen. Det kom frem at kun 53% av de spurte i undersøkelsen svarte at de synes det var enkelt å forstå sin egen strømregning.

Forbrukerrådet mener det er urovekkende at så mange har problemer med å tolke  innholdet i sin egen strømregning. De ønsker derfor at alle strømregninger bør ha standardisert informasjon til forbrukerne, og dessuten få på plass oppdatert regelverk omkring dette.

Det vil kunne gjøre det lettere for folk flest å forstå innholdet i strømregningen. I tillegg vil det bli enklere å vurdere om din egen strømavtale er god eller dårlig i forhold til andre strømavtaler på markedet.

Det vil med andre ord bli enklere å vurdere om det vil lønne seg for deg å bytte strømleverandør eller ikke.

Strømregning, strømavtale og påslag

Hvilken type strømavtale du har vil ofte stå oppført på din strømregning. I enkelte tilfeller må du logge inn på “Min side” på nettstedet til din strømleverandør for å finne denne opplysningen. Det store flertall av norges befolkning har spotpris. Det er også noen som har valgt fastpris eller variabel pris da de inngikk avtale med sin strømleverandør.

Har du spotpris eller variabel pris, betaler du sannsynligvis et månedlig påslag. Et påslag vil si et pristillegg på strømregningen som består av et månedlig fastbeløp og/eller et beløp per kilowatt-time (kWh).

Det er viktig å være klar over at pristillegget kan variere mye hos de forskjellige strømleverandørene. Det er også store variasjoner på denne kostnaden ut fra hvilken strømavtale du har. Jo høyere strømforbruk du har, jo større blir pristillegget. Det er fordi påslaget legges på toppen av strømforbruket ditt.

Påslaget går til strømleverandøren, og dekker blant annet administrasjonsutgifter og elsertifikater. Og det er størrelsen på dette påslaget som kan være avgjørende for om du har en dyr eller billig strømavtale.

Video som forklarer strømregningen

Din strømregning inneholder 3 utgiftsposter

En strømregning består av ulike poster, som først og fremst viser månedsprisen å betale på nettleie og strømforbruket ditt. I tillegg betaler du for utgifter til staten, men denne opplysningen står ikke alltid oppført på din strømregning.

Enkelte strømselskaper spesifiserer denne utgiftsposten på fakturaen, mens andre gjør det ikke.

Totalbeløpet på din strømregning kan deles inn i følgende prosentsatser:

  • 39% til strømforbruk
  • 25% til nettleie
  • 36% til skatter og avgifter til staten

Dette er kun veiledende prosentsatser. Det kan forekomme variasjoner i satsene ut fra hvilken nett- og strømleverandør du har.

Vi skal gå litt mer i detalj når det gjelder de 3 utgiftspostene som finnes på enhver strømregning.

Nettleie 

På din strømregning vil som oftest prisen på nettleien for en måned bli spesifisert. Nettleien du betaler skal dekke nettselskapets frakt av strøm til din bolig. I denne prisen inngår dessuten drift og vedlikehold av strømnettet. Du kan ikke selv velge leverandør av nettleie, da nettselskaper har monopol på hvert sitt lokale område.

Nettleien består av to deler: Den faste prisen til nettleverandøren og den variable prisen som er knyttet til ditt eget strømforbruk. Sistnevnte vil øke i takt med ditt eget strømforbruk.

Avgifter 

Du betaler avgifter og skatter til staten hver måned, selv om det ikke står spesifisert på din strømregning. Disse avgiftene skal innbetales til din strømleverandør. Ofte består avgiftene av et fast ørebeløp per kilowatt-time (Kwh).

De dekker elavgift og Enova-avgift. I tillegg betaler du merverdiavgift på 25%, og dette beløpet kommer på toppen av avgiftene til strøm og nettleie.

Strømpris

En strømregning består av statlige avgifter, nettleie og strømforbruket ditt. I tillegg kan strømleverandøren din kreve at du betaler et påslag.

Ditt personlige strømforbruk for en begrenset tidsperiode vil stå oppført på din strømregning. Her vil det også bli spesifisert hva strømmen koster deg per kilowatt-time (kWh). Du kan selv velge hvilken strømavtale du vil ha, og hvilken strømleverandør du ønsker å bruke.

Alle strømselskaper kjøper strøm fra strømbørsen Nord Pool, og strømprisen forandrer seg fra time til time. Dersom etterspørselen etter strøm stiger, vil prisen også stige. Har du spotprisavtale, betaler du det strømmen koster til enhver tid på Nord Pool. Utover dette betaler du eventuelt et påslag til strømleverandøren din.

Som regel gir vått og mildt vær lavere strømpriser enn tørt og kaldt vær. Også vindmengden kan påvirke strømprisene.

For å forstå strømprisen på din faktura er det også viktig å huske på at Norge er inndelt i 5 ulike prissoner. Strømprisene varierer ut i fra hvilken strømregion du tilhører. Vanligvis er det lavere strømpriser i de nordlige sonene og høyere priser sør i landet.

Er din strømregning høy, lav eller normal?

Valg av strømavtale, strømleverandør og ditt personlige strømforbruk avgjør om du får en høy, lav eller gjennomsnittlig strømregning.

Er det flere år siden du har byttet strømleverandør, bør du sjekke om du kan få rimeligere strøm hos et annet selskap.

Du bør imidlertid være oppmerksom på at mange selskaper opererer med svært gode tilbud på strøm for en kort periode.

Etter denne introduksjonsperioden er slutt, kan du oppleve at strømprisen stiger betraktelig. Da kan du i verste fall få dårligere betingelser på strøm enn det du hadde før du byttet selskap. For å unngå dette kan du bytte selskap på nytt, så lenge det ikke det foreligger noen bindingstid.

Har ditt nye strømselskapet for eksempel 12 måneders bindingstid, kan du likevel velge å si opp avtalen. Da må du imidlertid betale et oppsigelsesgebyr.

Les også: Forbrukertilsynet: – Strøm

Ditt personlige strømforbruk

En høy strømregning kan bety at du bruker mye strøm til oppvarming av bolig og til oppvarming av vann. Bor du i en eldre og dårlig isolert enebolig vil strømregningen være betydelig høyere om vinteren enn om du bor i en nyere leilighet.

Antall personer i husholdningen vil også påvirke strømforbruket. Det gjelder spesielt der mange personer ofte bruker mye varmtvann til dusj eller badekar.

I tillegg har boligens oppvarmingskilder mye å bety for størrelsen på din strømregning, og særlig da i vinterhalvåret.

Beløpet du betaler på din strømregning, er forskjellig fra måned til måned. Det er både fordi strømforbruket ditt varierer og fordi strømprisene endrer seg.

Oppsummering

  • En av årsakene til at det kan være vanskelig å forstå sin egen strømregning, er at strømleverandørene ikke spesifiserer utgiftspostene godt nok.
  • Din strømavtale, husholdningens strømforbruk, strømprisen hos Nord Pool og valg av strømleverandør påvirker hvor høy eller lav din strømregning blir. I tillegg er årstid, værforhold og landets 5 prissoner for strøm viktige faktorer som påvirker strømprisen.
  • Du kan selv velge hvilken strømleverandør du vil benytte, men du kan ikke velge leverandør av nettleie.
  • I tillegg til selve strømprisen betaler du for eventuelle påslag til strømleverandøren, nettleie samt avgifter til staten.