Hva er nettleie?

Det er mye snakk om strømpriser, men prisen på nettleie er også viktig for de månedlige utgiftene. Her kan du lese om hva nettleie er, og hva du betaler for.

Hva du betaler i nettleie hver måned kan variere. Det kan til tider oppleves frustrerende, siden man ikke kan gjøre mye med denne utgiften. Vi har ingen annen måte å få strøm inn til boligen vår på.

Vi skal forklare hva det kommer av at folk har ulike kostnader til nettleie, men først må vi se på hva nettleien egentlig er.

Det er prisen du må betale for å benytte strømnettet til å få strømmen fra din strømleverandør, og inn i boligen din. Fordi du kan velge hvem du kjøper strøm fra, er nettleien skilt ut som en egen tjeneste.

Du må betale leie til netteier, fordi det trengs inntekter som kan brukes til å drifte strømnettet. Vedlikehold og forbedringer av nettet fører til kontinuerlige kostnader for nettselskapet.

Prisen på nettleie er ulik

Nettleien utgjør en betydelig del av strømregningen. Mye av den er knyttet til faste utgifter.

Prisen på nettleie varierer. Den påvirkes av forhold som:

  • Hvor i landet du bor
  • Hvilket nettselskap du får strøm fra
  • Hvilken type hovedsikring du har
  • Den statlige elavgiften
  • Strømforbruket ditt

Det er altså både faste og variable kostnader.

De faste kostnadene

Det nettselskapet som eier strømnettet der du bor har ansvaret for vedlikehold og generell drifting av nettet. De bestemmer en pris de mener de må ta for å kunne utføre dette arbeidet på en god måte.

En annen fast del av kostnaden bestemmes av hvilken hovedsikring du har i boligen din. Desto høyere sikring du har, desto høyere er denne faste utgiften. Hovedsikringen velges ut ifra hvor mye strøm det er beregnet at man trenger å føre inn i boligen. Denne prisen fastsettes for et år av gangen, men kostnaden fordeles på regningene gjennom året.

Du kan endre hovedsikringen, men det vil også medføre en kostnad å få utført. Og hvis du senere finner ut at du trenger en større hovedsikring igjen, må du endre tilbake. Stort sett bruker vi mer og mer strøm, så å skalere ned er sjelden å anbefale.

En annen fast del av kostnaden bestemmes av hvor i landet du bor. Generelt kan man si at jo mer grisgrendt man bor, jo forholdsvis mye dyrere blir den delen av nettleien. Det er fordi det blir høyere kostnader jo lengre avstand det er mellom husene. Derfor kan man se høyere nettleie der folk bor veldig spredt, enn i byene.

Du må også betale en elavgift til staten. Dette er en særavgift, som ble innført allerede i 1951, og blir justert jevnlig. Du kan lese mer om den på nettsidene til Skatteetaten.

Den variable kostnaden

En del av nettleien påvirkes av forbruket ditt. Derfor vil du se noe nedgang i kostnaden på nettleie, dersom du sparer inn på strømforbruket.

Den variable kostnaden er den som du selv kan påvirke til en viss grad. Det er den delen av avgiften som er koblet til strømforbruket ditt.

Det er slik at nettleverandøren krever inn en sum i nettleie for hver kilowattime du forbruker. Derfor vil både selve strømregningen og regningen for nettleie gå litt ned, dersom du sparer inn på forbruket.

Likevel påvirkes regningen på nettleie mindre enn selve strømregningen, fordi nettleien også påvirkes av så mange andre, faste elementer.

Les også: Slik leser du din egen strømregning i denne artikkelen.

Fast nettleverandør

Du kan selv velge hvem du vil kjøpe strøm fra. Imidlertid kan du ikke på samme måte velge hvem som skal levere den strømmen til deg.

Det er fordi det kun finnes en nettleverandør i hvert geografiske område.

Denne tjenesten er ikke blitt konkurranseutsatt, slik som strømsalg har blitt. Derfor har du ikke noe annet valg enn å kjøpe strøm fra de som leverer der du bor.

Priskontroll

NVA (Norges vassdrags- og energidirektorat) har imidlertid satt en maksgrense for hvor mye et nettselskap kan ta i leie fra sine kunder. Dette er gjort for å ha en viss priskontroll med selskaper som har monopol i sitt marked.

Denne prisgrensen inkluderer da inntekten som bedriftene kan ha på innkreving av nettleie.

Innenfor denne grensen kan nettselskapene sette prisen slik de ønsker. Det fører til at vi ser ulike priser på nettleie forskjellige steder i landet.

Du kan lese mer om denne prisreguleringen, og nettleie generelt, på nettsidene til NVE.

Der finner du også nyttig informasjon som hjelper deg hvis du mener at nettleien din er feil. For du har anledning til å klage på nettselskapet ditt. Det kan for eksempel gjelde hvis du mener de har beregnet feil pris, ikke levert hele tiden, eller ved andre forhold.

Dersom strømmen uteblir bør du imidlertid først og fremst ta kontakt med din lokale nettleverandør. Da vil det mest sannsynlig være problemer på nettet som de jobber med å utbedre.

For at feil på nettet skal bli rettet så raskt som mulig, er det viktig at kunder melder fra så snart de opplever problemer.

Norge er et langt land, og strømnettet strekkes over lange distanser. Nettleien skal bidra til å drifte og vedlikeholde hele dette nettverket.

Nettselskaper i Norge

Det finnes noen store og mange små nettselskaper i Norge. Du kan se en oversikt over selskapene blant annet på nettsidene til Gudbrandsdal Energi.

Oppsummert

Nettleien er prisen du betaler for å få levert strøm frem til boligen din. Du kan velge hvem du kjøper strøm fra, men ikke hvem som leverer strømmen til deg.

Flere faktorer påvirker prisen på nettleien din:

  • Strømforbruket ditt
  • Geografi
  • Hvilket nettselskap som leverer strømmen din
  • Hvilken type hovedsikring du har
  • Elavgiften