Hva er påslag på strøm?

Strømregningen inneholder flere kostnader enn strømforbruk. Her får du en gjennomgang av hva påslag på strøm innebærer, hvorfor det finnes, og hva du som forbruker kan gjøre for å redusere kostnadene til påslag på strøm.

Hva er påslag på strøm?

Du har kanskje sett at det er flere kostnader på strømregningen. Påslag på strøm viser til kostnadene som legges til prisen på selve strømforbruket. Påslag på strøm utgjør en betydelig andel av den totale prisen du betaler for strøm.

Hvor mye du må betale i påslag, varierer fra strømselskap til strømselskap. Ofte ligger påslagene et sted mellom 2,50-14 øre per kWh.

Hvorfor påslag på strøm?

Påslaget utgjør egentlig fortjenesten til strømselskapet. For at strømselskapet skal levere strøm til sine kunder, må de kjøpe strømmen et sted. Strømmen kjøper de hos Nord Pool, som er den ledende strømbørsen i Europa.

Siden påslag på strøm innebærer flere lovpålagte kostnader, vil det alltid være slik at den totale kostnaden er høyere enn strømselskapets innkjøpspris. Det vil derfor ikke være mulig å slippe å betale påslag på strøm.

Påslaget avhenger av type strømavtale

Hvor stort påslag du har, varierer ut fra avtalen du har med strømselskapet. Her skilles det mellom en spotprisavtale, en variabel prisavtale og en fastprisavtale.

I 2020 gikk Forbrukerrådet ut og advarte mot variable strømavtaler. Dette kan du lese mer om her.  Spotprisavtalene kommer ofte best ut i tester av strømpriser over tid.

Spotprisavtale

Har du en spotprisavtale, vil Nord Pools markedssatser være førende for prisen du må betale. Om prisen går ned på børsen, går også kostnadene dine ned. Går prisene opp, må du betale mer.

Spotprisen viser til markedsprisen, altså hvor mye strømmen koster per kWh, og påslagene kommer i tillegg til denne spotprisen. Det betyr at den samlede kostnaden per kWh alltid vil utgjøre mer enn spotprisen.

Her kan prisene variere raskt, fra time til time. Hos noen leverandører betaler du for en gjennomsnittspris.

Påslagene kan se slik ut:

Hos Tibber betaler du maks 2 øre per kWh og hos Gudbrandsdal Energi maks 3 øre per kWh.

Lesetips: Les mer om spotpris på strøm her.

Når du skal tegne en strømavtale, kan du velge mellom spotpris, variabel pris og fastpris. Spotprisavtalene kommer ofte billigere ut i tester, men gir ikke den samme forutsigbarheten som fastprisavtaler.

Variabel prisavtale

En variabel prisavtale fungerer slik at strømprisen avhenger av markedsprisene, og settes for 14 dager i gangen. I tillegg betaler du påslag på strøm.

Dette er en avtale som kan være gunstig hvis du ønsker litt mer forutsigbarhet enn med en spotprisavtale. Vær bevisst på at variable prisavtaler ofte koster mer enn spotprisavtaler.

Fast strømavtale

Ønsker du forutsigbarhet, kan faste strømavtaler være en mulighet. Du vil da låse strømprisen for en bestemt avtaleperiode. Det hevdes at denne løsningen er den minst lønnsomme på markedet.

Hva består påslagene på strøm av?

  • Administrering: Herunder ligger kostnader knyttet til administrering, som fakturering, leveranse og kundeservice.
  • Elsertifikatavgift: All strøm som er produsert av fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi, skal tillegges en elsertifikatavgift. Dette er en støtteordning som er lovfestet. Gjennom dette påslaget vil strømprodusentene få inntekt for å kunne opprettholde og utvikle produksjonen av fornybar energi.
  • Merverdiavgift: Alle kunder, foruten de som bor i de nordligste fylkene, må betale merverdiavgift på strøm. Dette er en del av påslaget, og utgjør 25% av strømprisen.
  • Elavgift: Elavgiften vil utgjøre en andel, en fastsatt sum per brukte kWh. Elavgiften skal sørge for at staten får inntekt av strømmen som forbrukes. Troms og Finnmark er fritatt.
  • Enovaavgift: Det du betaler i Enovaavgift, går til Energifondet Enova. Avgiften ligger på 1,00 øre eksklusive merverdiavgift.

Slik kan du spare penger på påslag på strøm

Selv om prisene på påslag på strøm ikke er noe du kan påvirke direkte, er det et par ting du kan gjøre for å spare penger på denne kostnaden.

Sammenlign strømavtaler

Vi anbefaler deg å sammenligne flere strømavtaler. Slik kan du finne den avtalen som har færrest påslag, eller som har de beste vilkårene for deg og din bruk.

Sjekk strømforbruket ditt

Ved å kartlegge hvor mye strøm du bruker og hva du bruker strøm på, kan du lettere finne en avtale som passer for deg.

Følg med på kampanjer og tilbud

Noen ganger har strømselskapene kampanjer, og da er det påslagene de reduserer. Ved å følge med på slike tilbud, kan du lettere velge en leverandør som har få påslag på strøm.

Sammenlign månedspris og velg ut fra ditt behov

Mange aktører har månedspris på sine avtaler. Denne pleier å ligge på 30-60 kroner. Men det finnes også noen som tilbyr avtaler uten månedspris, som for eksempel Vibb.

Strømselskaper som har høye månedspriser, kan ha færre påslag. Bruker du mye strøm, kan det være et godt alternativ. Hvis du har et beskjedent forbruk, kan det være lønnsomt med en strømavtale med lav månedspris.

Undersøk vilkårene i avtalen din

Kanskje har du en fastprisavtale eller en annen strømavtale med store påslag? Ved å sammenligne flere strømavtaler, kan du lettere finne en avtale med færre avgifter.

Noen strømselskaper hevder at de selger strøm til innkjøpspris, deriblant Tibber og NorgesEnergi. Disse tilbyr spotprisavtaler.

Bytt strømavtale

Hvis du finner et tilbud som har lavere påslag og kostnader enn din nåværende avtale, kan du enkelt bytte. Dette er en rask prosess som tar maksimalt tre uker. Å bytte strømavtale er gratis.

Ved å bytte strømavtale jevnlig, kan du holde deg oppdatert på hvilke strømavtaler som til enhver tid finnes på markedet.

Sammenlign flere strømselskap for å finne det tilbudet som har færrest påslag, og som er mest lønnsomt for deg. Det er både enkelt og gratis å bytte strømleverandør.

Oppsummering

  1. Påslag på strøm er kostnader knyttet til strømforbruket. Det inkluderer både merverdiavgift og andre avgifter. En del av påslaget skal dekke strømselskapets utgifter.
  2. Hvor stort påslaget er, vil avhenge av avtalen din. En spotprisavtale sies å være det rimeligste alternativet på markedet. Du får også avtaler med mer faste priser, noe som vil gi bedre forutsigbarhet.
  3. Vi råder deg til å sammenligne flere avtaler for å finne det beste tilbudet for deg og ditt strømforbruk.