Slik får du kompensasjon for strømbrudd

Strømbrudd kan gi rett på kompensasjon. Her får du alt du trenger å vite om når og hvordan du kan kreve kompensasjon for strømbrudd.

Regler for kompensasjon for strømbrudd

Her får du en oversikt over kravene som ligger til grunn for at du skal få kompensasjon for strømbrudd. Hos Forbrukerrådet finner du en mer fullstendig oversikt.

 • Varighet: Strømbruddet må ha en varighet på over 12 timer for at du skal kunne få kompensasjon.
 • Sted: Det spiller ingen rolle om strømbruddet har rammet boligen eller fritidsboligen din. Du har likevel krav på kompensasjon.
 • Skader/tap: Det stilles ingen krav til skader eller tap som følge av strømbruddet. Du vil uansett få kompensasjon.
 • Sammenhengende: Strømbruddet må være konstant i 12 timer. Om strømmen kommer tilbake i små perioder på opptil en time, vil det fortsatt regnes som et sammenhengende strømbrudd.
 • Kjent og gyldig årsak: Nettleverandøren må kjenne til årsaken til strømbruddet og ha kontroll over årsaken. En flom eller andre årsaker knyttet til værforhold, kan ikke kontrolleres av nettleverandøren, og vil derfor ikke være en gyldig årsak til kompensasjon.
 • Unntak: Reglene for kompensasjon ved strømbrudd gjelder ikke for bedrifter, kunder som på en eller annen måte hindrer nettleverandørens arbeid, kunder som har slått av hovedsikringen, eller kunder som ikke har AMS-måler og som ikke har varslet om strømbruddet. Hvis nettleverandøren har forhåndsvarslet strømbruddet, vil du ikke få kompensasjon.

I Kontrollforskriften kan du lese mer om regler knyttet til kompensasjon for strømbrudd.

Så mye kan du få i kompensasjon

Bolig: Privatkunder får 500 kroner ved strømbrudd på 12 timer. Etter 12 timer gis det 40 kroner per time.

Fritidsbolig: Her gis 125 kroner for 12 timer og 10 kroner per etterfølgende time.

Beløpsgrense: På ett år kan ikke kompensasjonen for strømbrudd være høyere enn den samlede innbetalingen kunden har i nettleie samme år. Kompensasjonen dekker derfor ikke nødvendigvis alle kostnader knyttet til strømbruddet.

Ved store tap eller skader bør du kontakte forsikringsselskapet ditt for å undersøke om du kan benytte deg av innboforsikringen.

Du trenger ikke å søke om kompensasjon for strømbrudd. Hvis strømbruddet har vart i over 12 timer, og nettselskapet har ansvaret for årsaken, vil kompensasjonen gis i form av fratrekk på strømfakturaen din.

Slik får du kompensasjon for strømbrudd

 • Før måtte man selv søke om kompensasjon, men i dag går dette automatisk om strømbruddet har vart i mer enn 12 timer. Du vil finne mer informasjon om kompensasjon hos de fleste nettleverandører.
 • Kompensasjonen vil trekkes fra den originale strømfakturaen som sendes ut etter strømbruddet.
 • Strømselskapet har 12 uker på seg til å utbetale kompensasjonen.

Lesetips: Se også hvordan lese din strømregning her.

Kompensasjon ved strømbrudd som følge av værforhold

Ved store skader/tap eller ved strømbrudd forårsaket av værforholdene, kan du kontakte forsikringsselskapet for å benytte deg av innboforsikringen. Vær bevisst på at du kan måtte komme til å betale en egenandel for å bruke denne.

Noen ganger går strømmen på grunn av værforhold. Lynnedslag, flom og sterk vind kan føre til strømbrudd. Har du en innboforsikring, kan det være at den dekker tap og skader som skjer under strømbrudd forårsaket av været.

Når strømbruddet varer i over 12 timer, vil ikke all mat i fryseren være fryst lenger, og du vil kanskje måtte kaste matvarer. Dette fører til tap. Skader på utvendige rør kan også forekomme.

Forsikringsselskapet kan kreve en egenandel for at du skal kunne bruke innboforsikringen. Du kan finne mer informasjon om vilkårene på din forsikring ved å kontakte ditt forsikringsselskap.

Oppsummering

 1. Du har krav på kompensasjon for strømbrudd med en varighet på over 12 timer. Strømbruddet må være av en slik årsak at nettselskapet har ansvar for det.
 2. Ekstremvær og varslet strømbrudd gir ikke krav på kompensasjon. Hvis strømbruddet skyldes værforhold, kan du undersøke om du har rett på dekning av tap fra innboforsikringen din.
 3. Kompensasjonen vil automatisk trekkes fra påfølgende strømfakturaer, så du trenger ikke å søke om kompensasjon, slik man måtte før. Satsene for bolig er 500 kroner for 12 timer, og for fritidsbolig 125 kroner.