Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er en ordning som skal gi deg dokumentasjon på at du kjøper fornybar energi, dersom du ønsker det. Her kan du lese om bakgrunnen for ordningen, og hvordan den fungerer.

Opprinnelsesgaranti skal sikre grønn strøm

En opprinnelsesgaranti viser hvilket kraftverk som har produsert strømmen. Det vises også hvilken energikilde som er brukt og sted for produksjon.

Kraftproduksjonen i verden er en av de største kildene til CO2-utslipp. Det er bakgrunnen for at ordningen med opprinnelsesgaranti ble etablert.

Med den skal kunder kunne velge strøm som er produsert med fornybare kilder, og velge bort strøm som har sin opprinnelse i for eksempel kull.

Hva garanterer opprinnelsesgarantien

Samtidig er det slik at når strømmen er ute i strømnettet, kan den ikke spores. Det er umulig å si akkurat hvor den kom fra, og altså hvordan den ble produsert.

Det vil si at når man lader PC-en, skrur varmeovnen eller andre elektriske apparater, så vet man ikke hvordan hvilket kraftverk som produserte akkurat den strømmen man forbruker. Dette har vært et argument for enkelte som har kritisert ordningen med opprinnelsesgaranti.

Imidlertid er det slik at ved å kjøpe opprinnelsesgaranti garanteres man at det blir produsert så mye grønn energi som det man kjøper. Med andre ord så får man en garanti for at videre kraftproduksjon vris i en grønn retning.

Ordningen gjør også at det man betaler går til produsenter av fornybar energi.

Video som forklarer opprinnelsesgaranti

Både for private og bedrifter

Mange bedrifter velger å kjøpe opprinnelsesgarantier for å bruke det i sin dokumentasjon over miljøvennlig satsing.

Opprinnelsesgarantier kjøpes av både privatpersoner og bedrifter.

For bedrifter kan det være en fordel i markedsføringen sin å kunne legge frem dokumentasjon som viser at de kjøper grønn energi. I strømleveringsavtalene sine og i miljø- og klimarapporter kan de da legge frem et bevis på at de bruker penger på å gjøre grønne prioriteringer.

Opprinnelsesgarantien brukes på den måten av mange for å oppfylle kravene i ulike klimarapporteringsstandarder.

En måte å bruke forbrukermakt på

Betalingen for opprinnelsesgarantier tilflyter det enkelte kraftverket som garantien kjøpes fra. Når det kjøpes slike garantier fra kraftverk som benytter fornybar energi, styrker det den videre produksjonen av miljøvennlig strøm.

På den måten er opprinnelsesgaranti en god måte for forbrukerne å bruke sin forbrukermakt på, ved  å vise at de foretrekker miljøvennlig strøm.

Opprinnelsesgaranti ses av mange som en måte forbrukere kan utøve sin forbrukermakt på, for å vri energiproduksjonen i en mer miljøvennlig retning i hele Europa.

Bruk av opprinnelsesgaranti i Norge

Ordningen med opprinnelsesgaranti er ikke veldig kjent, og heller ikke veldig utbredt blant privatkunder i Norge. Det er imidlertid en økning i bruken av ordningen. Så det kan godt tenkes at dette blir mer vanlig i årene fremover.

I 2020 handlet strømkunder i Norge 33 % flere opprinnelsesgarantier enn året før.

Likevel er tallene fortsatt relativt lave. For til tross for at så å si all produksjonen av strøm i Norge er fornybar, ble det i 2021 kun løst inn opprinnelsesgarantier for 23 % av strømmen som ble solgt i landet. Det tilsvarte ifølge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 32,5 TWh. Du kan lese mer om omfanget av opprinnelsesgarantier på nettsidene til Statkraft.

I denne sammenhengen bør man også ta med at norske kunder er vandt til at vi har store mengder fornybar vannkraft. Den har tradisjonelt stått for om lag all kraftproduksjon i Norge. Derfor kan det være litt fremmed for mange å tenke på hvordan strømmen er produsert.

Strømleverandører

Opprinnelsesgarantier kan også kjøpes inn av strømleverandører, som så tilbyr grønn strøm samlet ut til sine kunder. Ifølge Statnett tilbyr de fleste norske leverandører av strøm sine kunder et valg mellom vanlig eller grønn strøm.

Videre forteller NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) at tre ulike typer opprinnelsesgarantier gis i Norge:

  • Garanti for strøm fra fornybare kilder
  • Garanti for strøm fra høyeffektiv kraftvarmeproduksjon
  • Garanti for andre typer strømproduksjon

Opprinnelsesgaranti i Europa

Strømkjøp stiller seg ganske annerledes i deler av Europa enn i Norge. Der får mange strøm fra kullkraftverk og atomkraftverk. Da blir det mer aktuelt å kjøpe opprinnelsesgaranti, for de som ønsker å handle mest mulig grønt.

Norge er gjennom kraftkabler koblet til det europeiske markedet. Dette har det vært mye fokus på i forbindelse med økninger i strømprisen, og kanskje vil det også føre til mer diskusjon rundt opprinnelsen av den strømmen vi får inn i boligene våre.

Markedet for opprinnelsesgaranti øker i Europa. EU er i ferd med å utvide ordningen til å  inkludere også hydrogen, biogass og fjernvarme.

Oppsummert

  • Opprinnelsesgarantiordningen ble innført for å gi strømkunder mulighet til å velge strøm fra fornybare kilder.
  • Det er ikke mulig å spore strømmen man bruker. Derfor har man ikke garanti for at nettopp den strømmen man forbruker kommer fra et bestemt kraftverk. Ordningen tar i stedet sikte på å gi økt inntjening til de kraftverkene som produserer grønn strøm.
  • Mange bedrifter benytter det som dokumentasjon på sin miljøsatsing.