Hva betyr leveringsplikt for strøm?

Leveringsplikten sørger for at du alltid vil ha tilgang til strøm, også om du flytter. Dette kan imidlertid koste deg dyrt. Hva betyr egentlig leveringsplikt for strøm?

Hva er leveringsplikt?

Leveringsplikten spiller en viktig rolle i å sørge for at du som kunde får strøm.

Landet er delt opp i avgrensede, geografiske områder hvor det alltid er én nettleverandør som har monopol på å drifte strømnettet. Man kan si at leveringsplikten er et motsvar til dette.

Leveringsplikten er regulert i energiloven, og innebærer at nettleverandøren har plikt til å sørge for at alle innbyggere i området får strøm.

Slik leveringspliktig strøm kalles også «ventestrøm», og er ansett som en midlertidig løsning, fordi den kun brukes når kunden venter på at en ny strømavtale skal tre i kraft.

Merk deg at det er nettleverandøren som har ansvar for leveringsplikten, og ikke strømselskapet. Nettselskapet er de som står for utbyggingen og driften av strømnettet, mens strømselskapet tilbyr strømavtaler.

Det som er viktig å være bevisst på, er at nettleverandørenes strømpriser er høyere enn strømleverandørenes. Dette skal vi se nærmere på senere i artikkelen.

Slik påvirker leveringsplikten deg

I noen områder konkurrerer flere strømleverandører om kundene, mens andre steder finnes det kun én leverandør. Leveringsplikten sørger for at det alltid vil være tilgjengelig strøm mens du bestemmer deg for hvilket strømselskap du skal gå for.

Skal du flytte til et nytt område, vil leveringsplikten sikre at det alltid er strøm tilgjengelig. Ved flytting vil du måtte ta stilling til inngåelse av ny strømavtale. Til denne avtalen er på plass, vil det nye hjemmet ditt forsynes med strøm fra nettleverandøren som har monopol i dette området.

Hva koster leveringspliktig strøm?

Ifølge Elvia vil prisene på leveringspliktig strøm følge markedsprisen på kWh, som er regulert av strømbørsen Nord Pool. I tillegg kommer påslag på strøm. Påslaget for leveringspliktig strøm ligger på 6,25 øre/kWh.

Til sammenligning ligger et påslag hos Tibber på maksimalt 2 øre per kWh.

Leveringsplikten inntrer om du bytter leverandør eller flytter, og står uten strømavtale. Da vil du kobles på nettleverandørens strøm.

Slik kvitter du deg med leveringspliktig strøm

Har du leveringspliktig strøm, betaler du mer enn nødvendig for å kunne ha strøm hjemme. Du bør snarest bestille en ny strømavtale. Vi råder deg til å gjøre dette før du flytter, slik at avtalen kan tre i kraft ved innflytting.

Når den nye strømavtalen er på plass, vil du automatisk kvitte deg med den leveringspliktige strømmen.

Oppsummering

  1. Leveringsplikten er regulert av energiloven, og innebærer at nettleverandøren har plikt til å sørge for at alle kunder har tilgang på strøm.
  2. Leveringspliktig strøm vil være relevant for deg om du skal bytte leverandør eller flytte til et nytt område. Har du ikke en ny avtale klar, vil leveringspliktig strøm kobles til hjemmet ditt.
  3. Merk deg at prisene på leveringspliktig strøm er høyere, og at det ikke er lønnsomt å bruke denne strømmen i lang tid. Leveringsplikten utgjør en midlertidig løsning og kalles også «ventestrøm».