Alt om strømbrudd

De aller fleste av oss er ikke godt nok forberedt på et eventuelt strømbrudd. Vi forteller deg hva du bør gjøre hvis strømmen går, og hvilke rettigheter du har dersom strømbruddet skulle bli langvarig.

Generelt om strømbrudd 

Et strømbrudd kommer alltid som en overraskelse. Blir strømmen blir borte over lengre tid, vil det bli vanskelig med matlaging, oppvarming og lys. Heldigvis er de fleste strømbrudd kortvarige, slik at det ikke medfører store problemer for strømkundene.

Det er viktig å være klar over at det er ditt lokale nettselskap som er ansvarlig for å reparere feil på strømnettet. Derfor bør du henvende deg til dem dersom du opplever strømbrudd. Ofte vil du finne mer informasjon om strømbruddet på deres nettside.

Sjekk dette dersom du opplever strømbrudd 

 1. Det første du bør gjøre ved et strømbrudd, er å undersøke om strømmen også er borte hos naboen. Er hele nærområdet ditt mørklagt, skyldes det antageligvis feil på strømnettet. I slike tilfeller sender nettselskapet som regel ut informasjon om dette på SMS. Det gjelder særlig ved planlagt vedlikeholdsarbeid.
 2. Dersom strømmen blir borte for en lengre periode, kan strømbruddet skyldes ekstremvær som for eksempel lynnedslag eller sterk vind. Det er ikke sjelden at flere trær faller over ende og ned på strømlinjen når det blåser kraftig, og i slike tilfeller vil det være tidkrevende å reparere feilen.
 3. Hvis det kun er din bolig som mangler strøm, skyldes feilen antageligvis at det har gått en sikring. Det kan også være feil i det elektriske anlegget, eller at anlegget har blitt overbelastet ved at du har brukt for mange elektriske apparater samtidig. I sjeldne tilfeller kan det være at jordfeilbryteren slår ut, noe som igjen vil forårsake et strømbrudd.
Det kan være flere årsaker til at du plutselig mister strømmen i boligen din. Før du kontakter nettselskapet, bør du sjekke om andre i nabolaget også har strømbrudd.

Hvor lenge varer et strømbrudd? 

De aller fleste strømbrudd blir reparert i løpet av 2 timer. Er feilen krevende å reparere, kan det imidlertid ta lengre tid. Ifølge forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet §2-1 skal nettselskapene gjenopprette strømforsyningen uten ugrunnet opphold. I praksis vil det si så fort som mulig.

Er det dårlig vær eller andre faktorer som hindrer montørene i å rette feilen, vil det være en god nok grunn til å utsette arbeidet. Dersom strømbruddet varer lenger enn 2 timer, er det dermed grunn til å anta at reparasjonsarbeidet kan medføre fare for liv og helse. I slike tilfeller vil arbeidet starte opp så snart forholdene ikke lenger utgjør noen risiko for montørene.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ansvar for å samle inn data ved strømbrudd i Norge. Ifølge deres tall for året 2021 var norske strømkunder i gjennomsnitt uten strøm i to timer og ni minutter.

Rettigheter ved langvarig strømbrudd

Dersom du har vært lenge uten strøm i boligen din, kan du ha krav på kompensasjon fra nettselskapet. Følgende regler gjelder:

 • For primærboliger må du ha hatt strømbrudd i mer enn 12 timer. Du vil få redusert nettleien med kr. 500,- for den første timen etter de 12 timene, deretter kr. 40,- per time.
 • Når det gjelder fritidsboliger, må strømbruddet også ha vart lenger enn 12 timer. Du vil få kr. 125,-  for den trettende timen, og deretter kr. 10,- per time.

Kompensasjonen vil bli trukket automatisk fra nettleien i løpet av 3 måneder etter strømbruddet. Du slipper derfor å foreta deg noe for å motta reduksjon i nettleien.

Satsene gjelder for hele Norge, og er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mister du strømmen gjentatte ganger, bør du imidlertid kontakte ditt lokale nettselskap. Du har også mulighet til å klage til NVE eller til Elklagenemda.

Tips: Les mer om nettleie her: bestestrøm.no/hva-er-nettleie/

Enkelte ganger kan strømbruddet være langvarig. I slike tilfeller kan du få redusert nettleien. Det gjelder imidlertid kun dersom strømmen har vært borte i mer enn 12 timer.

Hvordan bli bedre forberedt på et langvarig strømbrudd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) har laget en liste over hva du bør ha hjemme for å kunne klare deg uten strøm i et par dager. Til tross for at uvær og vedlikehold er de vanligste årsakene til strømbrudd, kan det også skje sabotasje, terror eller krigshandlinger som berører strømnettet.

DBS mener derfor at det er viktig at alle husholdninger i Norge sørger for å ha en beredskapsplan. Den omfatter grunnleggende behov ved langvarig strømbrudd, og gjelder først og fremst tiltak i forhold til varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og tilgang på informasjon.

Dette bør du ha hjemme:

 1. Varme klær, pledd, sovepose
 2. Vedovn, peis, gass- eller parafinovn
 3. Kokeapparat som går på gass
 4. Fyrstikker eller lighter
 5. Er du kritisk avhengig av strøm, kan du eventuelt skaffe deg et nødaggregat
 6. Hodelykt, lommelykt, campinglykt, stearinlys
 7. Ekstra batterier
 8. Batteridrevet DAB-radio
 9. Nødlader til mobilen eller mobillader til bilen
 10. Våtservietter
 11. Tørrmat som knekkebrød, nøtter, kjeks
 12. Middagshermetikk, eventuelt supper

Oppsummering

 • Ved et strømbrudd skal du kontakte ditt lokale nettselskap og ikke din strømleverandør.
 • Sjekk alltid først om strømbruddet gjelder kun for din bolig.
 • Uvær og planlagt vedlikeholdsarbeid er de vanligste årsakene til at strømmen går.
 • Et strømbrudd varer som oftest ikke mer enn i 2 timer.
 • Har strømmen vært borte i mer enn 12 timer, vil ditt nettselskap automatisk gi deg kompensasjon. Beløpet blir trukket fra på nettleien i løpet av 3 måneder.
 • Det er viktig å ha en beredskapsplan dersom det skulle oppstå langvarig strømbrudd. Planen inkluderer tilgang på varme, mat/drikke og at du må være i stand til å kunne motta viktig informasjon fra omverdenen.