Strøm og lynnedslag

Strøm kan slås ut av lynnedslag. Her får du en forklaring på hva som skjer og hvilke forholdsregler du kan ta.

Hva er lyn?

Når det lyner og tordner, ser vi et lysglimt, og noen sekunder etterpå hører vi torden.

Lyn består av en lysende, elektrisk gnist, som kommer av en utladning fra sky til bakke, eller fra sky til sky. Når spenningen blir stor nok, vil elektrisiteten vise seg i et lynnedslag.

Er lyn farlig?

Et lyn bærer mye strøm: omtrent 200 000 ampere, eller to milliarder joule. Lynnedslag forårsaker ofte mindre skader på elektronikk, men kan også en sjelden gang føre til branner og andre ødeleggelser.

Lynet kan både fascinere oss og skremme oss. For lyn kan føre til både skader, ødeleggelser og branner. Lyn forårsaker omtrent 3000 branner og 5000 forsikringssaker i året, skriver NTE.no.

Heldigvis skjer det sjelden at mennesker blir skadet som følge av lynnedslag, kanskje fordi lynet kan treffe oss på ulike måter. Ifølge Forskning.no døde fire mennesker i året i Norge av lyn, fra år 2000 til 2017.

Tips: Se også vår artikkel om hva strøm er.

Hva kan skje ved lynnedslag?

Strømmen kan påvirkes av lynnedslag på flere måter, selv om det moderne strømnettet er laget slik at det skal tåle lynnedslag.

 • Lyn vil alltid søke etter gjenstander av strømledende materiale og spisser som står opp i terrenget.
 • Hvis et lynnedslag treffer direkte på eller i nærheten av strømbærende systemer og nettverk, kan det føre til ødeleggelser og strømbrudd.
 • Treffer lynnedslaget en strømlinje eller en transformator, kan ledninger smelte og brann kan oppstå. I områder rundt lynnedslaget vil det forekomme strømbrudd.
 • Datamaskiner og annen elektronikk kan ødelegges av lynnedslag. Slike skader kan oppstå om lynet treffer metall som går inn i boligen. Strømmen fra lynet vil da ledes inn mot ledningene i huset ditt.
 • Lynnedslaget trenger ikke å treffe det elektriske systemet for at strømmen skal gå. Siden lynet har så mye strøm i seg, vil et lynnedslag kunne føre til overspenning på strømnett i nærheten. Dette kan føre til skader på strømnettet og strømbrudd.
Lynnedslag kan føre til ødeleggelser som skader, strømbrudd og branner. Strømmen fra lynet kan ledes inn i huset gjennom utvendige ledninger eller metall.

Slik beskytter du deg selv og boligen din ved lynnedslag

 • Opphold deg på et trygt sted: Hold deg unna vannkilder utendørs. Vann leder strøm. Siden lynet oftere slår ned på de høyeste punktene i landskapet, bør du unngå å oppholde deg på fjelltopper og store sletter som fotballbaner og strender. Det er heller ikke smart å søke tilflukt under trær.
 • Ikke bruk fasttelefon: Under lyn- og tordenvær bør du ikke bruke fasttelefonen. Lynet kan følge telefonledningen og du kan skade deg.
 • Installer et overspenningsvern: Ved å installere et overspenningsvern i sikringsskapet, kan du beskytte elektroniske apparater mot skader. Det er påbudt med overspenningsvern på alle nye og renoverte boliger i Norge. Bor du i et eldre hus, bør du kontakte en elektriker for installasjon.
 • Trekk ut ledningene: Spesielt modem, TV og datamaskiner kan være utsatt for skader ved lynnedslag. Vi anbefaler deg å ta ut stikkontaktene på alle elektroniske enheter, for å slippe unna skader ved lynnedslag.
 • Vent med dusjen: Du trenger ikke å dusje eller bade akkurat når det lyner. Vann leder strøm.
 • Installer en lynavleder: Installerer du en lynavleder, vil boligen din være mer beskyttet mot lynnedslag.

Oppsummering

 • Når elektrisiteten blir for høy i skyene, oppstår et lynnedslag. Lyn bærer opptil 200 000 ampere, og kan forårsake både mindre skader og store ødeleggelser som brann.
 • Strømnettet er laget for å tåle lynnedslag, men direkte lynnedslag på eller i nærheten av strømbærende systemer kan føre til strømbrudd og ødeleggelser.
 • Datamaskiner, modemer og TV-er er utsatt for lynnedslag. Utvendige ledninger kan føre strømmen inn i huset. Du bør derfor koble fra ledninger på elektroniske apparater når det lyner.
 • Alle nye hus skal ha et overspenningsvern. Har du ikke dette, bør du få det installert av en elektriker. En lynavleder kan også installeres for å beskytte elektronikken fra skader forårsaket av lynnedslag.