Alt om jording og jordfeil

Jording er viktig for den elektriske sikkerheten, og kan forhindre både elektriske støt og brann. I denne artikkelen får du en forklaring på alt du trenger å vite om jording.

Hva er jording?

Jording er også kjent som jordledning. Jordledningen ligger i jorden, og gjør at feilstrøm ikke går inn i selve anlegget, men direkte i jorden. Derfor er jording et sikkerhetsmessig tiltak.

Anlegg jordes gjerne med kobbertråd. Denne tråden vil gå i bakken, samt tilkobles sikringsskap, stikkontakter og elektrisk utstyr i boligen.

Hvorfor jording?

Formålet med jording er å beskytte ved jordfeil, og kan forklares i tre punkter:

  • Beskytte mot støt: Ved feil på det elektriske anlegget, skal jording beskytte oss mot elektrisk støt og brann. I stedet for at vi tar imot støtet, vil jordingen sørge for at støtet går tilbake og ned i jorden.
  • Forhindre brann: Siden feilstrøm avledes, kan jording redusere risikoen for og forhindre brann.
  • Beskytte det elektriske systemet: Jording skal avlede elektrisk strøm bort fra elektriske apparater om feil oppstår. Det elektriske systemet vil beskyttes mot overspenning.

Hos Fjordkraft kan du lese mer om jording.

Hva er jordfeil?

En jordfeil oppstår ved uønskede elektriske forbindelser, der strømmen fra en elektrisk krets, som normalt skal følge en bestemt vei, i stedet ledes til jord.

Hvor oppstår jordfeil?

Det kan oppstå i alle slags elektriske systemer, som blant annet varmekabler, elektriske apparater, stikkontakter, brytere og ledninger. Utendørs kan jordfeil forekomme i belysning og elektriske apparater, samt stikkontakter. Særlig stikkontakter som utsettes for fuktighet, kan være i faresonen for jordfeil.

Jordfeil kan utgjøre en fare for mennesker og dyr. Kommer mennesker eller dyr i nærheten av elektrisk utstyr med jordfeil, kan de få elektriske støt eller bli utsatt for brann.

Årsakene til jordfeil kan være feil på utstyr, feilaktig installasjon, feil bruk eller at metallisk utstyr berører annet strømførende utstyr.

Jordfeil oppstår i både varmekabler, elektrisk utstyr, stikkontakter og ledninger. Alle moderne sikringsskap skal ha en jordfeilbryter som stenger strømmen ved jordfeil.

Beskyttelse mot jordfeil

For å beskytte mot jordfeil, kan man bruke jordfeilbrytere. Dette er en automatisk bryter som vil bryte strømmen ved feil. Samtidig vil bryteren overvåke strømmen kontinuerlig. Slike jordfeilbrytere skal være svært sensitive og oppdage selv små feil. Ved feil vil jordfeilbryteren pipe.

Viktig: Vær oppmerksom på jordfeil. Bruk jordfeilbrytere, og vedlikehold det elektriske anlegget. Ved feil, ta kontakt med en elektriker.

Ikke alle stikkontakter er jordet

Bor du i et eldre hus, kan det være at stikkontaktene ikke er jordet. Er boligen din bygd etter 1998, skal jording være på plass i alle stikk. Det kan ikke være både jordete og ikke-jordede stikkontakter i ett og samme rom. Et jordet støpsel vil ikke kunne plasseres inn i en jordet stikkontakt.

Om du har stikkontakter uten jording, foreligger det ikke krav til å oppgradere systemet. Men det kan være et smart tiltak for å være beskyttet mot feil på det elektriske anlegget.

Lesetips: Se også myter og fakta om strøm her: bestestrøm.no/myter-og-fakta-om-strøm/

Oppsummering

  1. Jording er et viktig sikkerhetstiltak som innebærer å lede feilstrøm bort fra elektriske apparater og ned i jorden.
  2. Formålet med jording er å beskytte mennesker og dyr mot elektrisk støt og brann, samt å beskytte det elektriske systemet mot overspenning.
  3. Jordfeil oppstår når elektrisk strøm ledes til jord i stedet for å følge vanlig krets. For å beskytte mot jordfeil, må man installere en jordfeilbryter.
  4. I boliger bygd etter 1998 vil alle stikkontakter være med jording. Det foreligger ikke krav om oppgradering av eldre systemer, men det anbefales av sikkerhetsmessige hensyn.