AMS-strømmålere

AMS-strømmålere har effektivisert informasjonsflyten av strømforbruk mellom kunden og leverandøren. Her får du en innføring i alt som er nødvendig å vite om de nye AMS-strømmålerne.

Hva er en AMS-strømmåler?

AMS-strømmålere har effektivisert registreringen av strømforbruk hos privatpersoner og bedrifter. Dette er en avansert elektronisk måler som brukes til måling, overvåkning og administrering av strømforbruk. AMS-målere har erstattet behovet for manuelle målere. AMS står for avanserte måle- og styringssystemer.

Her er de viktigste faktorene ved en AMS-strømmåler:

  • Forbruket blir kontinuerlig overvåket og registrert.
  • Informasjon om strømforbruket på timebasis vil overføres til og lagres i nettleverandørens systemer.
  • En AMS-måler vil motta data om strømforbruket i sanntid. Slik kan all data registreres og lagres umiddelbart.
  • Strømleverandøren kan enkelt hente måledataene uten å sende en tekniker, slik de måtte før.
  • Her kan også strømprisene oppdateres og avleses.
  • I noen tilfeller kan strømleverandører bruke AMS-strømmålere for å koble eller frakoble strømforsyningen til en kunde, for eksempel ved flytting eller ved manglende betaling av regninger. Slik slipper leverandøren å bruke ressurser på å sende teknikere til stedet.

Fordeler med AMS-målere

Toveis kommunikasjon

En fordel med en AMS-strømmåler er at de åpner for toveis kommunikasjon mellom den og leverandøren. I tillegg til at måleren sender informasjon, kan også strømleverandøren oppdatere priser og instruksjoner på samme måte.

Fjernavlesing

Man kan si at strømavlesningen i dag er mer praktisk og kostnadseffektiv. En fordel for deg som kunde, er at du slipper å lese av strømmen selv. Det gjør denne måleren for deg.

AMS-målerne kan også avdekke feil i strømnettet. Dette kan bidra til raskere feilretting enn med de gamle, manuelle målerne.

Mer nøyaktig

De nye målerne er mer nøyaktige enn de gamle målerne. Slik kan analytikere undersøke når strømforbruket er høyest i løpet av døgnet.

Bedre oversikt

Med AMS-målere får du bedre oversikt over hvor mye strøm du bruker. Du kan følge med på prisene, og unngå å dusje, vaske klær eller foreta andre strømkrevende handlinger når prisene er høye.

Med AMS-strømmålere kan leverandørene avdekke feil og strømbrudd umiddelbart. Det betyr at selve feilsøkingen og gjenopprettingen går raskere enn det gjorde med de gamle målerne.

Hvordan påvirker AMS-strømmålere deg som kunde?

Siden strømleverandøren hele tiden kan overvåke strømforbruket, avdekke feil og analysere dataene som overføres, vil dette ha noen følger for deg som kunde. Her går vi gjennom de vanligste spørsmålene om AMS-strømmålere.

Vil strømmen bli dyrere?

Mange lurer nok på om AMS-målere gjør at strømmen blir dyrere. Målerne avdekker når folk flest bruker mest strøm, og dette er data leverandørene drar nytte av.

Strømprisene settes opp på disse tidspunktene. Men det er ikke ensbetydende med at du som kunde må betale mer for strømmen. Et mål med AMS-målerne er at kundene i større grad enn før kan styre og kontrollere eget strømforbruk, nettopp for å unngå overbelastning på nettet og slik unngå eventuelle strømbrudd.

Ved at flere fordeler forbruket gjennom hele dagen, kan man fortsatt bruke strøm til lavere priser og samtidig redusere sjansen for strømbrudd. For deg som kunde betyr det at du kan ta noen smarte grep. Kanskje behøver ikke alle i familien å dusje på ettermiddagen, når strømmen er på sitt dyreste?

Hva skjer ved strømbrudd?

Skal det likevel skje et strømbrudd, trenger ikke du som kunde å varsle nettleverandøren, slik man måtte med de gamle målerne. Varslingen skjer automatisk, og selve feilsøkingen kan derfor begynne umiddelbart etter at strømbruddet oppsto.

Hva er HAN-port?

Hvis du har en AMS-måler, har du kanskje sett at den har en utgang, også kalt HAN-port. HAN står for Home Area Network. HAN-utgangen er i utgangspunktet lukket, men leverandøren kan åpne den om du etterspør det.

Gjennom HAN-porten kan du som kunde få enda mer detaljert informasjon om forbruket ditt. All informasjon om strømforbruk lagres og kan hentes ut gjennom denne porten. Det er bare kunden som kan benytte seg av denne løsningen, og du må godkjenne at eventuelle tredjeparter henter ut denne informasjonen.

De nye AMS-målerne har en HAN-port som gir deg mulighet til å styre andre enheters strømforbruk. Ved overforbruk på strømnettet kan HAN-porten sørge for at disse enhetene reduserer kapasiteten.

Du kan også styre andre apparater, som for eksempel elbilladere, gjennom HAN-porten. Slik kan du lettere redusere forbruket når strømmen er på det dyreste, og stille inn hvilke apparater som skal skrus av.

HAN-porten kan gi deg informasjon om strømforbruk i øyeblikket og den siste timen. Her kan også data om spenningsnivå og overskuddskraft hentes ut.

Vil personvernet ivaretas?

Du trenger ikke å bekymre deg for at personlige opplysninger kommer på avveie. All informasjon som lagres og sendes gjennom AMS-målere er sikret av personopplysningsloven, og det er bare den nødvendige informasjonen som deles med leverandøren.

Vil du utsettes for stråling?

Du lurer kanskje på om AMS-målerne utsetter deg for stråling? Målerne skal, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, være helt trygge og bruke, selv om de avgir noe stråling. Verdiene ligger langt under grensen for det som anses som helsefarlig. I tillegg har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomført undersøkelser og konkludert med det samme.

Oppsummering

  •  AMS-målere har gjort informasjonsflyten mellom kunder og strømselskapene enklere, mer effektiv og nøyaktig.
  • Dette er en avansert elektronisk måler som kan oppdatere strømpriser, måle strøm og sende data til strømselskapene i sanntid.
  •  Mange bekymrer seg for stråling og høyere strømkostnader med AMS-målere i hus. At strålingen er helsefarlig avkreftes av ekspertene. Strømkostnadene kan i større grad enn før kontrolleres av kunden selv, siden kunden har tilgang til oversikt over eget forbruk på en helt ny måte.