Hva er forskjellen på vekselstrøm og likestrøm?

Vekselstrøm og likestrøm er to typer elektrisk strøm som skiller seg fra hverandre fordi de leverer elektrisk energi på ulike måter. Vi forklarer forskjellen på vekselstrøm og likestrøm i denne artikkelen.

Hva er vekselstrøm?

Vekselstrøm (AC) ble oppfunnet av Thomas Edison i 1882, da han lagde den første elektroniske lyspæren.

Vekselstrøm er den typen strøm som brukes oftest. Siden vekselstrøm er god på å lede strøm, brukes denne typen strøm i hjemmet og i offentlige ledningsnett. Det er vekselstrøm som sørger for at vi har tilgang til oppvarming, belysning og elektroniske apparater.

Hva er likestrøm?

Likestrøm (DC) ble oppfunnet tidlig på 1800-tallet.

Vi finner likestrøm i elektroniske apparater som får strøm fra batterier. Dette kan være alt fra mobiltelefoner til el-biler. Solcellepaneler bruker også likestrøm.

Denne typen strøm brukes også i industrien, blant annet i aluminiumsproduksjon.

Lesetips: Se også vår artikkel om hva strøm er i denne artikkelen.

Forskjellen på vekselstrøm og likestrøm

Her får du en oversikt over de grunnleggende forskjellene mellom vekselstrøm og likestrøm.

Strømretning

Strømretningen er den største forskjellen på vekselstrøm og likestrøm.

  • Vekselstrøm: Strømmen i vekselstrøm endrer retning hele tiden, med en jevn frekvens. Det betyr at strømmen beveger seg begge veier.
  • Likestrøm: I en likestrømskrets beveger strømmen seg i én retning, fra pluss til minus, uten å endre retning. Strømmen i likestrøm er derfor konstant.

Spenningsnivå og effekttap

Vekselstrøm: Spenningen på vekselstrøm kan enkelt justeres ved hjelp av transformatorer. Dette kan være en fordel om strømmen skal transporteres over lange avstander. For at vekselstrømmen skal flyte, vil den i begynnelsen ha høy spenning. Men under selve transporten trenger den ikke mye kraft.

Når strømmen når hjemmet ditt, skal spenningen være lavere enn startspenningen. Ved å justere ned strømmen, kan man unngå å bruke unødvendig mye av den under transporten, og hele prosessen blir mer energieffektiv.

Likestrøm: Spenningsnivået i likestrøm er konstant og kan kun endres ved hjelp av tilpassede omformere. Derfor endres spenningsnivået i likestrøm svært sjelden.

På grunn av at vekselstrøm har høyere spenning enn likestrøm, mister vekselstrøm mindre effekt under transport. Likestrøm fungerer derfor bedre til å overføre strøm over korte distanser.

Den største forskjellen på vekselstrøm og likestrøm er at vekselstrøm går i begge retninger, mens likestrøm kun går i én retning, fra pluss til minus. Vekselstrøm er strømmen vi har i ledningsnettet, mens likestrøm brukes i batterier.

Vekselstrøm og likestrøm kan omformes

Det er mulig å omforme vekselstrøm og likestrøm til den andre typen strøm.

  • Ved elbillading er dette nødvendig, fordi strømmen som går i strømnettet er vekselstrøm, mens elbilbatteriet bruker likestrøm.
  • Skal likestrøm omformes til vekselstrøm, brukes det som heter vekselrettere. Omforming av vekselstrøm til likestrøm skjer gjennom det som kalles en likeretter.

Oppsummering

  1. Vekselstrøm er strømmen vi har i ledningsnettet vårt og som gir oss strøm til oppvarming, belysning og elektroniske apparater. Likestrøm brukes i batteri og solcellepaneler.
  2. Den største forskjellen mellom vekselstrøm og likestrøm er at vekselstrøm beveger seg begge veier, mens likestrøm kun går i en retning.
  3. Vekselstrøm kan omformes til likestrøm, og motsatt. Da trengs henholdsvis en likeretter eller vekselretter. En omforming fra likestrøm til vekselstrøm skjer blant annet ved elbillading.