Slik fungerer kraftbørsen

Kraftbørsen regulerer priser på strømmen du forbruker. Men hvordan fungerer egentlig kraftbørsen? Her får du alt du trenger å vite.

Hva er kraftbørsen?

Kraftbørsen kalles også energibørsen. Den internasjonale strømbørsen NordPool er den største kraftbørsen i Norden, og Norge er en del av denne.

Dette er en sentralisert markedsplass, hvor strøm selges og kjøpes. Her handler både produsenter og forbrukere, men ikke privatpersoner. Omtrent 400 ulike selskaper er medlem hos NordPool.

Norge er sammenbundet med resten av Europa gjennom strømnettet.

Slik fungerer kraftbørsen

Strømmen overføres gjennom strømnettet. Det er nettselskapene som har ansvar for dette. Strømselskapene kjøper strøm kraftbørsen, for så å selge den videre til oss som kunder.

Hvilke faktorer påvirker strømprisene på kraftbørsen?

Tidvis er strømprisene høye, og mange av oss har nok lurt på hvorfor prisene øker i perioder. Prisene på kraftbørsen kan variere betydelig fra dag til dag. Energihandel er ingen enkel prosess, og på børsen brukes verktøy og analyser for å fatte beslutninger.

Her får du en oversikt over noen faktorer som kan påvirke strømprisene på kraftbørsen.

Tilbud og etterspørsel

Strøm er ferskvare og må brukes umiddelbart. Derfor må det være samsvar mellom mengden strøm som produseres, og mengden strøm som trengs.

Prisene vil påvirkes av tilbud og etterspørsel på flere måter, og dette er den fremste påvirkningsfaktoren. Hvis etterspørselen fra utlandet er stor, kan Norge selge strøm til økte priser. I perioder med ekstremvær kan våre egne kraftlagre fylles opp, og tilbudet øker. Da vil strømprisene gå ned.

Enklere forklart:

 • Prisen øker når etterspørselen er høyere enn tilbudet
 • Prisen reduseres når tilbudet er høyere enn etterspørselen

Strømpriser i andre land

Strømprisene i andre land vil ha innvirkning på strømprisene her til lands. Dette skjer på grunn av handelen på kraftbørsen. Strømmen skal selges fra lavprisområder til høyprisområder for å skape balanse i strømmarkedet.

Tilbud og etterspørsel vil være utslagsgivende for strømprisene på kraftbørsen. Hvis tilbudet er større enn etterspørselen, reduseres prisene, og motsatt.

Produksjonskostnader

Det å produsere strøm krever ressurser og koster penger. Prisene på kraftbørsen vil avhenge av produksjonskostnadene, som innebærer blant annet bygging og vedlikehold av kraftverk.

Type energikilde

Hvilken type energikilde som strømmen lages av, vil også ha innvirkning på strømprisene.

For eksempel har vi lenge kjøpt gass fra Russland. Krigen i Ukraina har påvirket tilbudet, slik at prisene har økt betraktelig.

Værforhold

Værforholdene spiller en sentral rolle i hvor mye fornybar energi som produseres, og tilbudet av slik kraft kan derfor være uforutsigbart. I perioder med lite vind og nedbør, vil behovet for andre kraftkilder øke, og strømprisene likeså. Prisene vil reduseres ved ekstremvær og oppfylte kraftlagre.

Fastsetting av prisen på kraftbørsen skjer i fire steg:

  1. Kraftselskapene setter en ønsket pris for salg av strøm.
  2. Strømselskapene setter en pris de ønsker å betale for strømmen, og tydeliggjør samtidig hvor mye strøm de vil kjøpe. Dette må skje innen klokken 12:00.
  3. Strømprisen avgjøres av NordPools algoritmer, som regner ut en strømpris for 24 timer i gangen. Frist for å ferdigstille priser er satt til kl. 12:45 hver dag.
  4. Påfølgende dag vil selgeren, kraftprodusenten, motta pengene for strømmen som kjøperen, strømselskapet, har kjøpt. I praksis betyr dette at strømselskapene gjør et utlegg for strømmen som de skal selge videre til sine kunder.

Fem prisområder i Norge

I Norge finnes det fem ulike prisområder for strøm, og disse områdene kan ha ulike strømpriser på grunn av tilbud og etterspørsel. Ulik kapasitet på overføring av kraft mellom disse områdene, kan også påvirke strømprisene.

Bor du i Nord-Norge, kan du ha sluppet billig unna de siste vintrene, i motsetning til dem som bor i og rundt hovedstaden, i område No1.

 • Område No1: Øst Norge/Oslo
 • Område No2: Sør-Vest-Norge/Kristiansand
 • Område No3: Midt-Norge/ Trondheim
 • Område No4: Nord-Norge/ Tromsø
 • Område No5: Vest-Norge/Bergen

Spotpris viser til pris på kraftbørsen

Mange strømavtaler går ut på at du betaler spotpris for strømmen. Disse kalles en spotprisavtale. Spotpris viser til markedsprisen, altså prisen per kilowattime (kWh) på kraftbørsen. Økes eller reduseres prisene på kraftbørsen, vil du som kunde også merke dette på din strømavtale. Strømprisene vil derfor endres kontinuerlig.

Spotprisavtaler kommer ut som de billigste avtalene, selv om de gir lite forutsigbarhet for kunden.

Tips: Les mer om spotpris her.

Norge er inndelt i fem prisområder på strøm. Mellom disse vil prisene variere på grunn av kvaliteten på overførselen mellom de ulike områdene, og på grunn av ulikheter i tilbud og etterspørsel.

Oppsummering

 1. På kraftbørsen selges og kjøpes strøm. NordPool er den største kraftbørsen i Norden. Både strømprodusenter og forbrukere handler her.
 2. Strømprisene på kraftbørsen påvirkes av blant annet tilbud og etterspørsel, strømpriser i andre land, produksjonskostnader, energikilder og værforhold.
 3. Kraftselskapene setter ønsket pris for salg av strøm, mens strømselskapene oppgir ønsket mengde strøm og hvor mye de vil betale for den. Algoritmer beregner så strømprisen for de neste 24 timene.