Når er strømmen billigst?

Vi ønsker alle å slanke strømregningen, og en måte å gjøre det på er å følge med på når strømmen er billigst. Her viser vi deg tidene strømmen er billigst på gjennom døgnet, og året.

Planlegg forbruk når strømmen er billigst

Ikke alt strømforbruk kan flyttes på. Vi vil gjerne lage kaffe om morgenen, og vi vil helst ha varmt vann når vi dusjer. Likevel er det faktisk mye forbruk som lar seg planlegge.

Det er først og fremst bruk av vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner. De fleste moderne utgavene av slike maskiner har tidsinnstilling. Dermed kan du gjøre vasken klar når det passer deg, og la maskinen ta seg av jobben – og strømsparingen.

Tidspunkter med billigst strøm

Strømselskaper melder generelt om at strømmen er billigere om natten og midt på dagen.

Nærmere bestemt vil det si at i tidsrommet mellom klokka 22.00 og 07.00 er prisen lavere enn ellers. Det samme gjelder også i tidsrommet mellom klokka 12.00 og 15.00.

Det er også variasjoner innenfor disse tidsintervallene. Generelt er det aller billigst mellom klokka 03.00 og 04.00.

Dette kommer av at det er lavere forbruk på den tiden. Når etterspørselen går ned, gjør også prisen det.

Prissettingen varierer kontinuerlig, derfor får nedgang i etterspørselen umiddelbar konsekvens for prisen. Du kan følge med på hva strømprisen er, blant annet på våre nettsider.

Det er økonomisk fordelaktig å sette på vaskemaskinen om natten, fordi da pleier strømmen å være billigst. Prisen går også gjerne ned midt på dagen.

Når er strømmen ikke billigst

I motsatt ende av skalaen, kan vi se at prisen er høyest på den tiden da forbruket er høyest.

Forbruket topper seg ofte om morgenen. Da skal «alle» dusje og lage seg frokost. Da er det ingen god ide å sette på vaskemaskinen i tillegg.

Hvis du kjører el-bil til jobben, er det heller ingen god ide å lade den rett før du drar om morgenen. Hvis du heller får en vane med å lade den i løpet av natten, vil det gi deg betydelige besparelser.

Økningen i strømprisen gjentar seg etter kontortid, når de fleste drar hjem for å lage middag.

Derfor er tidsrommet mellom klokka 08.00 og 09.00 om morgenen, og klokka 17.00 og 18.00 på kvelden tidspunktene som vanligvis har dyrest strøm.

Det er flere fordeler ved å lade bilen i løpet av natta. Da er den klar til kjøreturen neste morgen, og du har dradd nytte av å lade på den billigste tiden av døgnet.

Jevnt forbruk av strøm

Selv om vi passer på å forbruke mest strøm når den er billigst, kan vi ikke gjøre det med alt forbruk. Faktisk går så mye som 60 % av strømforbruket vårt til oppvarming.

Samtidig er det slik at det krever ekstra energi å varme opp igjen et rom som er kaldere enn 15 grader C. Derfor er det vanskelig å spare mye på å skru varmen mye ned gjennom natten. Da kan det være mer å hente på å sette varmen en grad ned hele tiden, hvis vi er komfortable med det.

Ikke minst vil det lønne seg å vurdere hvilke varmekilder man bruker, og om boligen er effektivt isolert. Dette kan du lese råd om blant annet på nettsidene til Fortum.

Når på året er strømmen billigst

I Norge baseres nesten all kraftproduksjon på vannkraft. Derfor vil værforholdene påvirke produksjonsmengden, og dermed prisen.

Det betyr at prisvariasjonene gjennom året vil være noe ulike fra år til år.

Når vannmagasinene fylles opp, enten med regn eller smeltevann, kan det produseres mer strøm. Tilsvarende blir produksjonen begrenset dersom det blir langvarig tørt vær. Da kan det være at man må begrense produksjonen, for å ikke tømme magasinene for mye.

Hvor lavt magasinene kan tømmes diskuteres. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) følger med på fyllingsgraden i norske vassdrag. Det kan du lese mer om på deres nettsider.

I tillegg har vi også sett mer ekstremvær, og vær som er til dels unormalt for årstiden, de siste årene. Dette bidrar til at det er vanskeligere å forutse hvordan strømprisene vil variere.

Likevel kan vi se noen trender. En typisk ting er at det er mindre etterspørsel om sommeren, og at prisene derfor går noe ned da. Det henger sammen med at mye av strømforbruket er knyttet til oppvarming, og om sommeren er det mindre behov for å varme opp hus og bygninger.

Når vi ser tilbake på 2022, kan vi se at den trenden passer til dels. Da var det billigst strøm på våren og sommeren i hele Norge. Samtidig var det så mye svingninger igjennom hele året, at strøm i Sørøst-Norge for eksempel kostet om lag det samme den 11. juni 2022 (108,35/kWt) og 29. januar 2022 (108,01/kWt), ifølge E24.

I Norge er kraftproduksjonen basert på vannkraft. Det betyr at værforholdene spiller en stor rolle for prisingen av strøm. Det bidrar til at det er store variasjoner gjennom året, og vanskelig å spå hvordan prisen vil være i månedene fremover.

En tørr sommer i 2022 førte til lavere fyllingsgrad enn ønsket i vannmagasinene gjennom sommeren. Det bidro til rekordhøy pris på høsten. Ofte har det da vært lavere pris, fordi høsten gjerne fører med seg mye regn.

Strømprisen i 2022 ble også påvirket at forhold utenfor Norge, blant annet med sterke begrensninger i gassleveranser til Tyskland og andre europeiske land. Slike forhold vil fortsette å påvirke prisen på strøm i Norge.

Både internasjonal politikk og værforhold spiller derfor en så stor rolle, at det er vanskelig å slå kategorisk fast at en tid på året gir billigere strøm enn en annen tid. Likevel vil sommeren være den tiden hvor det kan være mest sannsynlig at prisen går noe ned.

Oppsummert

Strømmen er billigst når etterspørselen går ned. Derfor går vanligvis prisen ned på natten og midt på dagen. Om morgenen er den ofte dyrest, fordi mange da skal lage frokost og dusje. Hvis du ønsker å planlegge når du skal sette på vaskemaskin, eller lade bilen, er det derfor billigst å gjøre det enten:

  • Kl. 22.00 – 07.00
  • Kl. 12.00 – 15.00

Vanligvis vil strømmen også være noe billigere om sommeren enn om vinteren, siden det er mindre behov for oppvarming da. Likevel er det store variasjoner gjennom hele året, fordi værforhold og internasjonale forhold påvirker strømprisen.