Produser din egen strøm med solcellepanel

Det er mye snakk om høye strømpriser, så kanskje det er på tide å produsere sin egen strøm? Her kan du lese om hvordan du går frem for å få det til, og hvor lønnsomt det er.

Solcelleanlegg er en vanlig måte å produsere egen strøm på

Strømmen må produseres fra en kraftkilde. Når det gjelder privatpersoner, så er det ikke lett å etablere store kraftanlegg. Solen skinner imidlertid på oss alle. Derfor er det kraft fra solcelle-teknologi som er mest nærliggende å utnytte for privatpersoner. Ifølge Nettavisen ble det etablert 769 nye slike anlegg i Norge i løpet av 2022. Det er da en tredobling fra det foregående året.

Små solcellepaneler har i lang tid vært brukt på hytter hvor det ikke er mulig å koble seg på et eksisterende strømnett.

De seneste årene har imidlertid stadig flere benyttet muligheten for å bygge ut solcelleanlegg også på privatboliger. Det kan være tilstrekkelig til å dekke husholdningens energibehov, eller i alle fall deler av den.

Dessuten får man gleden av å vite at man bruker bærekraftig, fornybar energi. Investeringene man gjør vil man kunne ha glede av i mange tiår fremover.

Solcelleanlegg kan gi deg fornybar og ren energi i flere tiår fremover.

Hva skal til for å produsere egen strøm

Kraftbransjen kaller privatpersoner som produserer sin egen strøm, i tillegg til å få strøm levert gjennom strømnettet, for Plusskunder.

Det er en del ting du bør gjøre for å bli egen strømprodusent og Plusskunde.

  • Kontakt en godkjent elektroinstallatør, som kan gi råd om hvorvidt boligen din egner seg for solcellepaneler, og hvordan du best kan plassere dem.
  • Sjekk med kommunen du bor i om du må ha tillatelse for å installere solcelleanlegg.
  • Ta kontakt med flere leverandører av solcelleanlegg, og innhent tilbud.
  • Meld fra til strømleverandøren din. Solcelleanlegg som skal levere strøm over strømnettet er meldepliktige.

Det er viktig av sikkerhetsmessige årsaker at de tekniske kravene følges nøye. Dette vil en installatør kunne hjelpe deg med. Du, og din installatør, har ansvar for at anlegget ditt følger gjeldende krav.

Disse kravene sier blant annet at solcelleanlegg hos privatkunder ikke må føre til redusert spenningskvalitet i nettet. Det kan bli koblet ut automatisk dersom det er en strømstans i distribusjonsnettet.

Les også: Hva er strøm?

Video som forklarer hvordan et solcellepanel fungerer

Lønner det seg å produsere egen strøm

Ifølge forskere ved Sintef, og mange andre, lønner det seg å installere et solcelleanlegg. På sidene til Sintef kan du lese nærmere om hvordan du kan regne på lønnsomheten av egen strømproduksjon.

Når du først har installert et solcelleanlegg kan det være nesten vedlikeholdsfritt. Og det har vanligvis en levetid på opptil 30 år. Dermed er det en langsiktig investering.

Det er verdt å huske på at du ikke behøver å betale nettleie eller avgifter på den strømmen du selv produserer. Så selv om du fortsatt er koblet til strømnettet, vil nettleien din være lavere – i tillegg til at strømregningen blir lavere.

Kostnadene for å installere et solcelleanlegg kommer an på hvor stort det er. Det igjen avhenger av plassen man har til å sette opp solcellepaneler. Det er vanlig å sette slike paneler på taket, men de kan også settes andre steder. Det er også viktig at panelene settes opp med best mulig vinkel, med tanke på å produsere mest mulig strøm.

En av selskapene som leverer solcelleanlegg til det norske markedet er Otovo. De viser til at en vanlig kostnad ved installering av solcelleanlegg ligger mellom 150 000 og 250 000 kroner.

Å installere et solcelleanlegg kan koste flere hundre tusen kroner. Derfor er det viktig å planlegge det nøye, og tenke på det som en langsiktig investering.

Otovo har også et verktøy på siden sin, hvor man kan beregne om lag hva det vil koste å sette opp et solcelleanlegg på sitt hus.

Du kan også lese nærmere om priser på ulike typer solcelleanlegg på nettsidene til BoligSmart.

Strømproduksjonen varierer

Solforholdene varierer mye med årstid og værforhold. Derfor vil det være store forskjeller på hva et solcelleanlegg til enhver tid leverer.

I perioder hvor du ikke klarer å produsere så mye strøm som du forbruker, vil du derfor måtte kjøpe strøm fra din strømleverandør som vanlig. Det gir deg også en trygghet om at du alltid vil ha strøm, uansett hvordan været er.

Størrelse på solcelleanlegg

Størrelsen har svært mye å si når det er snakk om produksjonsmengde og lønnsomhet ved solcelleanlegg.

Det blir langt billigere per produserte kilowattime når man har store solcelleanlegg enn om man investerer i små anlegg. Derfor er det viktig å se på hvordan man kan få størst mulig samlet flate for solcellepaneler.

Sintef forklarer at anlegget likevel ikke bør overdimensjoneres. Det er fordi det er størst lønnsomhet når produksjonen sammenfaller med forbruket. Da unngår man skatter og avgifter, og en del av nettleien.

Som forbruker kan man også bidra til at forbruket sammenfaller med produksjonen på den måten at man passer på å lade el-bilen og kjøre vaskemaskinen når sola skinner.

Likevel er det ikke alltid det går an å bruke mest strøm akkurat når sola skinner. I Norge går det meste av energiforbruket med til oppvarming. Imidlertid løses det til en viss grad ved hjelp av batterier, for lagring av strømmen. Antall og størrelse på batterier vil også være en del av investeringskostnadene.

Plassering av solcelleanlegg

Paneler som vender sørover vil kunne produsere mest strøm i løpet av et år. Samtidig er det i noen tilfeller bra å sette opp paneler på fasader som vender øst eller vest, da de kan produsere bra når det generelle strømforbruket er høyt.

Det varierer også mye fra hvor i landet panelene settes opp. Generelt er det bedre forhold på Østlandet enn i Tromsø. Likevel er det unntak, fordi lokale skyggeforhold og værfaktorer også kan spille inn.

Det er også slik at solcellepanelene har størst produksjon når det er kaldt. De bør også være renest mulig. Derfor er det bra med litt regn, som skyller vekk pollen og rusk. Alternativt kan man ta hageslangen og spyle over panelene med jevne mellomrom.

Dersom panelene blir dekket med snø, produserer de mindre. Det har ført til at en del foretrekker å plassere panelene på vegg, i stedet for tak.

Solcellepaneler settes ofte på tak, helst slik at de peker mot sør. Imidlertid velger også mange å sette dem på en vegg, for å hindre at de blir dekket til med snø.

Slik kan du selge strøm du produserer

I perioder hvor det er mye sol kan det godt hende du produserer mer strøm enn du forbruker. Da kan du selge strømmen, til din strømleverandør.

Du må da på forhånd kontakte strømleverandøren din og inngå en avtale om salg av overskuddsstrøm.

Du trenger også å installere en såkalt AMS-måler.

Hvilken pris du får for overskuddsstrømmen som du produserer og mater inn i nettet vil variere. Du kan kontakte din strømleverandør, for å få informasjon om hvilken pris de tilbyr.

Støtteordninger

Det finnes en del støtteordninger, hvor man kan søke om midler til å etablere solcelleanlegg. Blant annet har Enova slike ordninger, det kan du lese mer om på deres nettsider. Hos Enova kan du få inntil 47 500 kroner i støtte til et solcelleanlegg.

Dessuten har også flere kommuner egne støtteordninger for solcelleanlegg. Ta kontakt med din lokale kommune for å høre om hvordan de kan hjelpe deg.

De kan kanskje også sette deg i kontakt med andre i kommunen, som produserer egen strøm. Det er alltid nyttig å snakke med noen som har gått opp veien før, og høre hvilke erfaringer de har gjort seg.

Det lønner seg å undersøke alle muligheter for å få støtte til å etablere et solcelleanlegg. Blant annet tildeler Enova inntil 47 500 kroner til slike tiltak.

Oppsummert

De fleste som har en egen bolig kan installere et solcelleanlegg. Mange mener at det vil lønne seg, men det er en langsiktig investering. Imidlertid er det lurt å sjekke ut alle muligheter for støtte til etablering av solcelleanlegg.

Det er en del ting du bør ta hensyn til ved planleggingen av eget solcelleanlegg, som:

  • Leverandør
  • Plassering
  • Størrelse
  • Regelverk