Hvor mye strøm bruker et kjøleskap?

Hvor mye strøm bruker egentlig et kjøleskap? Her får du et innblikk i hvilke faktorer som har innflytelse på strømforbruket, samt konkrete tips til deg som forbruker.

Hvor mye strøm bruker et kjøleskap?

Kjøleskapet står jo alltid på, og slik kunne man kanskje sett for seg at det vil utgjøre en betydelig andel av det samlede strømforbruket i hjemmet.

Likevel er det ikke slik. Sett i forhold til andre enheter i hjemmet, bruker ikke kjøleskapet mye strøm. For eksempel vil elbillader og varmepumpe utgjøre en betydelig større andel av det samlede forbruket.

I løpet av et år vil et kjøleskap bruke omtrent 160 kWh strøm. Hvis strømprisen ligger på 1,8 øre, vil den totale kostnaden kun utgjøre 288 kroner årlig.

Kan man redusere strømforbruk på å regulere temperaturen på kjøleskap?

Å spare strøm er noe vi alle forholder oss til, særlig fordi økte strømpriser og overforbruk har vært en realitet de siste vintrene. I slike perioder kan det være greit å spare der det kan spares. Men er det noe vi ikke bør spare strøm på, er det selve bruken av kjøleskapet.

Et kjøleskap bør ha en temperatur på 0-4 grader. Kanskje kan det være fristende å justere temperaturen for å spare strøm. Dette er lite hensiktsmessig. Er temperaturen høyere enn anbefalt, vil en del av maten bli dårlig på kort tid, og en andel av maten må kastes fordi den blir ødelagt. Slik blir kostnadene til mat høyere, mens strømforbruket til kjøleskapet reduseres kun med marginale verdier, noe som kun utgjør en liten og ubetydelig sum på strømregningen.

Lesetips: Se også hvor mye strøm bruker en dusj.

Et kjøleskap utgjør kun en liten andel av det totale strømforbruket i hjemmet. Andre enheter, som elbilladere, bruker betydelig mer strøm.

Tips til deg som vil redusere strømforbruk på kjøleskap

Det finnes noen forholdsregler du kan ta for å redusere strømforbruket på kjøleskapet ditt. Her er noen tips:

1# Bytt ut et gammelt kjøleskap med et nytt

Et gammelt kjøleskap vil bruke mer strøm enn et nytt. Eldre kjøleskap kan raskere få kondensdannelse, isdannelse og dermed et større strømforbruk. Noen mener også de kan slippe ut mer klimagasser.

#2 Sørg for at kjøleskapet er riktig plassert

Plasseringen av kjøleskapet spiller en rolle for hvor mye strøm det bruker. Det er smart å plassere kjøleskapet slik at det får nok luftsirkulasjon. Det bør heller ikke stå i direkte sollys.

#3 Velg et energieffektivt kjøleskap

Når du skal kjøpe et kjøleskap, kan du legge til merkingen som viser hvor energieffektivt kjøleskapet er. Her går skalaen fra A til G, hvor A viser til en svært energieffektiv vare. På denne merkingen kan du se hvor mange kilowattimer kjøleskapet beregnes å bruke årlig. Dette gjør det enklere å sammenligne flere kjøleskap, og slik velge det som er energieffektivt.

#4 Vurder hvor stort kjøleskap du trenger

Jo større kjøleskapet er, jo mer strøm bruker det. Har det mange tilleggsfunksjoner, kan det også gjøre strømforbruket høyere. Et kombiskap med fryser med is- og vanndispenser vil trekke mer strøm enn et enkelt kjøleskap. Vil du spare strøm på kjøleskap, bør du gå for et lite og enkelt kjøleskap.

Lesetips: Se også våre 15 beste tips for hvordan du kan spare strøm.

I løpet av ett år vil den totale strømkostnaden for kjøleskap ligge på rundt 300 kroner med 1,8 øre i kWh-pris.

Oppsummering

  1. Et kjøleskap trekker ikke mye strøm. Hvor energieffektivt det er avhengig av flere faktorer, deriblant hvor det er plassert, alder, energimerking og temperaturinnstillinger.
  2. På ett år vil et gjennomsnittlig kjøleskap ha et strømforbruk på omtrent 160 kWh årlig. Med en pris på 1,8 øre per kilowattime vil det bli en sum på 288 kroner.
  3. Ønsker du å redusere strømforbruket på kjøleskapet, kan du bytte ut et gammelt kjøleskap med et nytt, sørge for at kjøleskapet står på en smart plass, og at du velger et kjøleskap med høy energimerking.