Hva er en kWh?

På strømregningen spesifiseres prisen for en kilowattime, men hva er det egentlig?

Hva er en kWh?

En kilowattime, kWh, er måleenheten for elektrisk energiforbruk. På strømregningen kan du se at forbruket oppgis i kilowattimer.

Kombinasjonen av effekt og tid måles i en kilowattime. Kilowatt viser til effekten, og tiden måles i timer. Når du har brukt en kilowattime, har enheten en effekt på 1 kilowatt per aktive time.

Hvor mange kWh må jeg regne med å bruke?

Strømforbruket i hjemmet vil måles i kilowattimer, og hvor mange kilowattimer du bruker i måneden og året, vil avhenge av flere faktorer:

 • Størrelsen på boligen: En større bolig bruker mer enn en mindre bolig.
 • Kvalitet på isolasjonen: Eldre hus med dårlig isolasjon vil trekke mer kald luft inn i boligen og samtidig slippe ut mer varmluft.
 • Hvilke varmekilder du har: Varmepumper og solcellepanel regnes for å være mer energieffektive enn for eksempel eldre panelovner.
 • Elektriske apparater: Nyere elektriske apparater bruker mindre strøm enn eldre apparater.
 • Antall i husstanden: Er dere flere i husstanden, vil dere også bruke mer strøm.
 • Vaner: Det vil ha noe å si hvilke vaner dere har. Hvis alle i husstanden dusjer en gang om dagen, trener og produserer skittentøy, vil konsekvensen være mer kWh forbrukt.
 • Utetemperatur: Temperaturen ute spiller en stor rolle for hvor varmt vi ønsker å ha det inne.

Gjennomsnittlig forbruk av kWh

Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt over gjennomsnittlig forbruk ut fra størrelse på boligen:

 • For eneboliger på 240 kvm, er gjennomsnittet 2667 kWh i måneden.
 • Eneboliger på 150 kvm ligger på 1333 kWh i måneden.
 • Rekkehus på 130 kvm kan regne med et gjennomsnitt på 1085 kWh i måneden.
 • En leilighet på 90 kvm ligger på 450 kWh i måneden.
 • En leilighet på 50 kvm forbruker i gjennomsnitt 250 kWh i måneden.
Måleenheten kilowattime (kWh) kombinerer effekt og tid. En kilowatt tilsvarer 1000 watt.

Eksempler på forbruk av kWh

Mange tror kanskje at en kilowattime er ensbetydende med en klokketime, men dette stemmer ikke. Lengden på en kWh avhenger av strømforbruket ditt, slik vi forklarer nedenfor.

 • En kilowatt tilsvarer 1000 watt. Et apparat som krever 1000 watt strøm, vil etter en time bruke 1 kWh.
 • Et apparat som krever 500 watt, vil etter en time ha brukt halvparten, altså 0,5 kWh.
 • Et apparat som krever 2000 watt, vil bruke 2 kWh på en time.
 • En lyspære på 100 watt, vil ikke bruke 1kWh før det har gått ti timer.

Lesetips: Se priser på spotpris nå.

Oppsummering

 1. En kilowattime (kWh) er måleenheten for hvor mye strøm som forbrukes. Her kombineres effekt, målt i kilowatt, og tid, målt i timer.
 2. Kilowattimer er ikke det samme som klokketimer. En kilowattime tilsvarer 1000 watt i en time. For eksempel vil en lyspære på 100 watt bruke 1kWh først etter ti timer.
 3. Flere faktorer påvirker hvor mange kWh du vil forbruke, blant annet størrelsen på boligen, isolasjon, oppvarmingskilder, kvaliteten på elektriske apparater, hvor mange dere er i husstanden, vaner og utetemperatur. En gjennomsnittlig familie i en bolig på 150 kvm vil, ifølge SSB, bruke 1333 kWh i måneden.