Hvor mye strøm bruker apparater på standby?

Hvor mye strøm ulike apparater bruker på standby, varierer fra apparat til apparat. Her får du en innføring i strømforbruket til vanlige apparater vi har i hjemmet.

Trekker apparater strøm på standby?

De fleste av oss har flere apparater på standby enn vi egentlig er klar over. Vi har kanskje spillkonsoller, musikkanlegg, hjemmekinoanlegg, flere TV-er, PC-er, ladekabler og radioer rundt omkring i huset, og mange av dem kobler vi sjelden helt ut.

Når noe står på standby, betyr det egentlig at den er i dvalemodus. Funksjonen er satt på vent. Selv om du har satt TV-en, PC-en eller dekoderen på standby, vil apparatene fortsatt bruke strøm. For de fleste enhetene er det ikke mye strøm det er snakk om, men siden vi ofte har mange apparater på standby i hjemmet, vil det likevel utgjøre en prosentandel av det totale strømforbruket.

Det betyr i praksis at du betaler for strøm du egentlig ikke bruker.

Hvor mye strøm bruker ulike apparater på standby?

Her får du en oversikt over hvor mye strøm de ulike apparatene i hjemmet bruker på standby.

Hvor mye strøm bruker TV på standby?

Når TV-en står på standby, vil den ofte ha et rødt lys, som indikerer at det bare er å trykke på fjernkontrollen, så er den i gang. En TV i standbymodus bruker strøm. Hvor mye det er snakk om, avhenger av flere ting, i hovedsak modell, merke, alder på TV-en og størrelse.

De eldre TV-ene bruker mer strøm enn de nye, moderne TV-ene. Særlig TV-er av typen LED og LCD er mer energibesparende i standbymodus.

Som regel ligger strømforbruket i standby et sted mellom 0,5-5 watt. Nyere flatskjerm-TV-er vil bruke opptil 1 watt. Undersøkelser viser at noen av de mest energitappende TV-ene kan bruke opptil 50 watt, selv om de ikke er i bruk.

Hos Nettavisen kan du lese mer om strømforbruk hos flatskjermer.

Moderne TV-er er mer energieffektive enn eldre TV-er, og trekker mindre strøm på standby, ofte et sted mellom 0,5-5 watt.

Hvor mye strøm bruker hjemmekinoanlegg på standby?

En forsterker til hjemmekinoanlegget kan bruke opptil 42 watt strøm når den er på standby. Det vil si at det lønner seg å slå av forsterkeren eller trekke ut kontakten for å spare strøm.

Hvor mye strøm bruker datamaskiner på standby?

Her er det marginale verdier det er snakk om. Både bærbare PC-er og stasjonære PC-er har lavt forbruk av strøm i standby, og alt fra 20 watt til 60 watt er vanlig.

Bærbare PC-er vil trekke mindre strøm enn stasjonære PC-er.

Hvor mye strøm bruker dekodere på standby?

Noen dekodere kan bruke over 10 watt selv om de står i standby. Enova hevder at dekoderen er en av de verste strømslukende apparatene i standby, og at apparatet kan bruke like mye strøm i standby som når det er i bruk.

Tips for å spare strøm på apparater på standby

#1 Slå av apparatene

Første tips er enkelt: sørg for å slå av apparatene helt, i stedet for at de havner i standby. Du kan slå av apparatet ved å ta ut stikkontakten, eller ved å trykke på/av-knappen på selve enheten.

#2 Aktiver strømsparingsmodus

Noen apparater har strømsparingsmodus. Ved å aktivere denne modusen, vil apparatet spare strøm, også i standby.

#3 Invester i energieffektive apparater

Ofte er det slik at eldre apparater har et større energiforbruk enn moderne apparater. Har du mulighet til det, kan det å investere i nye apparater gjøre at du sparer penger på strøm på lang sikt. Se gjerne etter energimerking.

#4 Bruk strømbryter

Ved å bruke en stikkontakt med strømbryter, kan du lettere slå av flere apparater på samme tid når de ikke er i bruk.

#5 Skaff deg løsninger for smarthus

I dag kan mange apparater styres fra en app. Har du et såkalt smarthus, kan du enkelt planlegge at de ulike apparatene slår seg av på gitte tidspunkt.

#6 Trekk ut ladere

Mange av oss lar laderen stå i veggen etter at mobiltelefonen er ferdigladet. Ved å trekke ut laderen fra stikkontakten, kan du spare strøm, selv om det ikke er snakk om mye strøm i det store hele.

# Skaff deg en energimåler

Har du apparater du tror bruker mye strøm i standby, kan du enklere følge med forbruket om du går til anskaffelse av en energimåler som settes mellom apparatet og støpselet.

Ved å slå apparatene helt av eller dra ut kontakten, vil du spare strøm. Du kan også gå til anskaffelse av stikkontakter og løsninger tilpasset smarthus, om du har mulighet til det.

Oppsummering

  1. Et enkelt apparat på standby bruker ikke mye strøm. Men de fleste av oss har mange apparater i hjemmet som kun er i en slik «ventemodus». I det store hele kan det være strøm og penger å spare på å gjøre noen grep.
  2. Dekoderen er regnet som en av apparatene som bruker mest strøm. Den vil trekke like mye strøm uansett om den brukes eller er på standby.
  3. For å redusere strømforbruket på apparater i standbymodus, kan du være nøye med å slå av apparatene, trekke ut ladere fra støpselet og å sørge for at du har energieffektive apparater. Du kan også skaffe deg strømbrytere og energimålere.