Hvor mye strøm bruker en varmepumpe

Det har blitt stadig flere varmepumper i Norge. En av grunnene til at de har blitt populære, er at de skal redusere strømforbruket. Men hvor mye strøm bruker egentlig en varmepumpe?

Varmepumpen reduserer strømforbruket

Det finnes ikke et eksakt svar på det. Likevel kan man slå fast at varmepumpen gir stor sannsynlighet for redusert strømforbruk. Derfor regnes det som et miljøvennlig tiltak å installere en varmepumpe.

Den utnytter strømmen på en svært effektiv måte når den varmer opp et hus. Siden vi vet at mellom 50 og 60 prosent av strømforbruket i norske husholdninger går til boligoppvarming, er det klart at det kan ha stor betydning for strømregningen.

Den mest vanlige typen varmepumpe i Norge er luft-til-luft-varmepumpe. Prisen på en slik varmepumpe varierer mellom 15 000 til 30 000 kroner. Det beregnes at det tar mellom tre og seks år og tjene inn investeringen. Men det kommer an på strømprisen i tiden fremover. Med vedvarende høye strømpriser, kan det også gå raskere.

Samtidig er forventet levetid på gode varmepumper fra 12 til 15 år. Det betyr at du kan ha varme og glede av den i mange år etter at den er inntjent.

Tips: Se alle billigste strømavtaler på vår forside.

En luft-til-luft-varmepumpe er relativt enkel å installere. Den vil vanligvis kunne redusere strømforbruket i en bolig, særlig hvis det har ligget på over 15 000 kWh i året.

Noe av det som påvirker forbruket er:

 • Hvordan du bruker varmepumpen
 • Klimaet der du bor
 • Hvor godt isolert boligen din er
 • Planløsningen på boligen din

Varmepumpe for lange vintre og åpne planløsninger

Det kan være ekstra lønnsomt med varmepumpe hvis man bor et sted med lange vintre, men hvor det ikke bli ekstremt kaldt. Det er anbefalt med varmepumpe hvis man bor et sted hvor det er lang fyringssesong.

Samtidig bør man da ha en alternativ fyringsmåte, som vedfyring, som kan benyttes i perioder med ekstrem kulde.

Det har også stor betydning hvordan boligen er innvending. Det er viktig at den varme lufta fra varmepumpen kan flyte mest mulig fritt rundt i huset. Derfor er det viktig å finne det beste stedet å plassere den. En installatør kan hjelpe deg med finne det.

Varmepumpe ved høyt strømforbruk

Det er også anbefalt å vurdere varmepumpe dersom man har et over gjennomsnittlig strømforbruk. Enova viser i den sammenheng til et forbruk på over 15 000 kWh i året, i en bolig.

Enova har også regnet ut estimerte besparelser på å installere luft-til-luft-varmepumpe, dersom strømprisen er 1 kr per kWh. De mener da at det er mulig å spare:

 • 2 900 kroner ved et strømforbruk på 15 000 kWh
 • 3 900 kroner ved et strømforbruk på 20 000 kWh

I tillegg til høyt strømforbruk, anbefaler Enova å installere varmepumpe dersom:

 • Boligen varmes opp med panelovner
 • Man har en bolig hvor man ikke kan eller ønsker å etterisolere eller bytte vinduer
 • Man har en bolig med åpen planløsning
Det er ansett som et miljøtiltak å installere varmepumpe, og det anbefales av Enova, selv om de ikke gir økonomisk støtte til det.

Spar penger med luft-til-luft varmepumpe

Det er flere grunner til at denne typen varmepumpe har blitt populær i Norge. Noen av grunnene er:

 • Lav investeringskostnad, dermed relativ rask inntjening
 • Den er lett å installere i de fleste boliger
 • Den kan settes i revers og fungere som aircondition på varme dager
 • Den kan filtrere vekk støvpartikler
 • Den har termostatstyring, og gir jevn varme

Andre typer varmepumper

Det finnes også andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumpe og bergvarmepumpe.

Begge disse medfører større installasjonskostnader. Samtidig vil også de spare inn strømkostnadene i lang tid fremover, og vil derfor kunne lønne seg i det lange løp.

De er noe mer krevende å installere, og er derfor ikke like aktuelle i alle typer boliger. Du kan lese mer om de ulike varmepumpene på Varmepumpeinfo.no

Oppsummert

Mengden strøm som forbrukes av en varmepumpe finnes det ikke et eksakt svar på. Imidlertid kan man forvente å spare på strømregningen dersom man har hatt et årlig forbruk på 15 000 kWh eller mer i året.

Noe av det som påvirker hvor mye strøm varmepumpen bruker er:

 • Planløsningen på boligen
 • Størrelsen på boligen
 • Hvor god isoleringen i huset er
 • Hvordan klimaet er der du bor