Hvordan sammenligne strømavtaler

Det kan være komplisert å sammenligne strømavtaler. Vi forteller deg hvordan du finner frem til den billigste og beste strømavtalen, slik at din strømregning ikke blir dyrere enn nødvendig.

Generelt om sammenligning av strømavtaler 

Dersom du ikke har byttet strømleverandør på flere år, er sjansen stor for at du sitter med en kostbar strømavtale. Det er stor konkurranse mellom de ulike strømleverandørene, og for å få nye kunder vil strømavtaler endres over tid.

Mange vet ikke om de sitter med en god eller dårlig avtale. Det skyldes ofte at det er vanskelig å sammenligne priser på strømavtaler. I tillegg er redselen stor for å bli lurt av pågående selgere, og dermed ende opp med en avtale som på sikt er dyrere enn den nåværende.

Det beste er å sammenligne strømavtaler på egenhånd, og unngå ivrige telefon- eller dørselgere som tilbyr sine avtaler. Da får du bedre tid til å sjekke tilleggskostnadene hos de ulike aktørene, og kan selv avgjøre hvilken strømavtale som passer deg aller best.

Tips: Se beste strømavtale på vår forside.

Ulike typer strømavtaler

For å forstå hvordan du skal sammenligne strømavtaler, er det viktig å vite hvilke faktorer som påvirker prisnivået. Hvilken type strømavtale du velger, og hvor stort påslaget er hos de ulike selskapene, er mest avgjørende for prisen. 

Det er mange forskjellige typer strømavtaler på markedet: Spotpris, fastpris, variabel pris, innkjøpspris og timespot.

Det er imidlertid kun to strømavtaler som anbefales av Forbrukerrådet, og dette er spotpris og fastpris.

Andre strømavtaler enn spotpris og fastpris har ofte dårlige betingelser og er dyre. Av den grunn ønsker Forbrukerrådet å forby variable prisavtaler på strøm.

Spotpris

Majoriteten av befolkningen i landet velger spotprisavtale. Dette er markedsprisen på strøm, og tilsvarer strømprisen som leverandøren kjøper strømmen inn for på kraftbørsen. Ifølge Forbrukerrådet er spotpris den billigste og beste strømavtalen i dag. En spotprisavtale svinger i takt med prisnivået på kraftbørsen, og din strømregning vil derfor også kunne ha store svingninger i løpet av et år.

Et typisk trekk ved spotpris er at strømprisene er på sitt høyeste i vinterhalvåret og på sitt laveste i sommerhalvåret. Du må derfor ha økonomi til å tåle disse pristoppene om vinteren. Med en spotprisavtale betaler du for ditt strømforbruk pluss påslag og avgifter til staten. Det er ikke vanlig med bindingstid på spotpris.

Fastpris

Med en fastprisavtale betaler du ekstra for å få en mer forutsigbar strømregning. Det er likevel enkelte som velger fastpris, nettopp for å unngå at strømregningen varierer like mye som den gjør med spotpris.

Velger du fastpris, vil du også måtte betale påslag og avgifter til staten. I tillegg betaler du en høyere pris per kilowattime (kWh) enn den reelle strømprisen på kraftbørsen. Det er fordi strømmen forhåndskjøpes for en bestemt periode av strømselskapene.

Strømleverandøren setter opp prisen pr. kWh for være sikker på å ikke tape penger på kunder i løpet av avtaleperioden. Det kan skje dersom strømprisene på kraftbørsen plutselig skulle bli svært høye, uten at leverandøren har forutsett det.

Fastpris har dermed færre svingninger enn spotpris, men er vanligvis dyrere totalt sett i løpet av et år. Det er dessuten bindingstid på fastpris. Du kan dermed ikke bytte strømavtale før den avtalte perioden er slutt.

Video som forklarer strømavtaler

Strømavtaler og tilleggsutgifter 

Påslag er tilleggsutgifter som strømleverandørene fastsetter på sine strømavtaler. Det kan enten være snakk om et beløp per kilowattime (kWh) eller et fast månedsgebyr. Mange strømleverandører krever imidlertid at du betaler begge deler.

Det er viktig å sammenligne disse tilleggsutgiftene hos de ulike aktørene på markedet før du bytter leverandør. Velger du en strømavtale med lavest mulig påslag, vil du kunne spare mange penger.

Tidligere ble påslag, fakturagebyr, moms og skatt på strømavtaler ansett som skjulte avgifter. Etter at den nye prisopplysningsforskriften trådte i kraft i 2022, ble det stilt strengere krav til hvordan strømavtaler kunne markedsføres.

Et av kravene er at strømleverandørene i dag må opplyse om alle skjulte avgifter. Dette er fordelaktig for deg som kunde, fordi du nå kan sammenligne disse tilleggsutgiftene. Dermed blir det enklere å velge den gunstigste avtalen.

Strømavtaler med prisgaranti

Ifølge prisopplysningsforskriften må det også opplyses om en strømavtale har begrenset varighet. Det kan for eksempel være at enkelte strømavtaler har en prisgaranti for en bestemt periode. Etter denne perioden kan strømleverandøren øke prisen.

Ofte opplyses det om at prisgarantien på strømavtaler er satt til 12 måneder. Du skal imidlertid bli varslet 30 dager før prisendringen trer i kraft.

I tillegg til prisgaranti bør du også sjekke om det foreligger bindingstid hos de ulike aktørene på markedet. Er det bindingstid, skal det også opplyses om hvor mye du må betale i bruddgebyr dersom du likevel ønsker å si opp avtalen.

Tips: Se også hvordan avslutte en strømavtale.

Tilleggstjenester

Strømavtaler har ofte valgfrie tilleggstjenester, som for eksempel strømforsikringer eller miljøvennlig “grønn strøm”. Det er viktig å være klar over at de ikke er obligatoriske. Strømleverandører plikter dessuten å opplyse om kostnaden på disse tjenestene.

Tilleggstjenestene vil ofte være kostnadsfrie for en kort periode når du inngår ny strømavtale. Etter at introduksjonsperioden er over, må du som regel betale for tjenestene.

“Grønn strøm” er et tilleggsprodukt på enkelte strømavtaler der det garanteres at strømmen kommer fra fornybar energi. Her er det snakk om solenergi, vann,- eller vindkraft.

Forbrukerrådets sammenligningsside 

Når du vil sammenligne strømavtaler, er det fordelaktig å benytte Forbrukerrådets nettside strømpris.no. Her velger du “Jeg vil sammenligne priser” som tar deg til ny side. Der må du oppgi din bostedskommune, og hvor stort ditt årlige strømforbruk er. I tillegg velger du om du vil sammenligne spotpris, fastpris eller andre strømavtaler.

Trykker du videre på knappen “Sjekk prisene”, vil du få en oversikt over alle strømavtaler i Norge. På nettsiden kan du lese mer om hver enkelt avtale, sammenligne vilkår, påslag, prisgaranti og tilleggstjenester. Du kan også foreta et bytte av strømavtale på nettsiden.

Den øverste strømavtalen på listen viser det billigste alternativet. Deretter stiger prisene jo lenger ned på listen du kommer.

Det er lite tidkrevende å bytte strømavtale, og den nye avtalen trer i kraft etter ca. 2 uker. Din nye strømleverandør vil dessuten sørge for å si opp din gamle strømavtale, slik at du slipper å ordne med det praktiske.

På Forbrukerrådets nettside får du hjelp til sammenligne strømavtaler. Det gjør oppgaven lettere og raskere. Finner du en avtale med bedre betingelser enn din nåværende, bør du bytte strømleverandør.

Oppsummering

  • Å sammenligne strømavtaler og bytte strømleverandør er det beste du kan gjøre for å oppnå billigere strømregning.
  • Forbrukerrådet anbefaler spotprisavtale, da undersøkelser har vist at den er billigst over tid.
  • Husk å sammenligne påslag og andre tilleggsutgifter før du undertegner en ny strømavtale.
  • Du bør også velge en strømavtale der leverandøren kan garantere for at de ikke setter opp prisene i løpet av 12 måneder. Dette kalles også for prisgaranti.
  • Bruker du sammenligningssiden hos Forbrukerrådet, vil du raskt og enkelt få oversikt over de billigste strømavtalene.