Variabel pris

Det er mange forskjellige strømavtaler å velge mellom på markedet, og en av dem er variabel pris. Les videre om fordeler og ulemper med en variabel prisavtale, og hva som kjennetegner denne avtalen i forhold til spotpris og fastpris.

Hva er egentlig variabel pris?

For å forstå hva variabel pris hos strømleverandørene betyr, er det viktig å kjenne til andre avtaler på markedet. Det gjelder særlig spotpris og fastpris.

Spotpris

Prisen per kilowatt-time (kWh) som strømleverandørene kjøper inn strømmen for heter spotpris. Denne innkjøpsprisen forandrer seg hele tiden, og svinger i takt med tilbud og etterspørsel på den nord-europeiske strømbørsen Nord Pool.

Spotpris kan sammenlignes med å ha flytende rente på et boliglån, da den følger markedsrenten. Store prissvingninger gjør derfor spotprisen uforutsigbar. Historisk sett er spotpris likevel den strømavtalen som det er billigst å ha over tid.

Tips: Les mer om spotpris her: bestestrøm.no/spotpris/

Fastpris

En fastprisavtale tar også utgangspunkt i strømprisene på Nord Pool, men prisen pr. kilowatt-time svinger ikke slik som spotpris gjør. Du får samme pris pr. kWh i hele fastprisperioden. Strømleverandørene setter imidlertid prisen betydelig høyere på en fastprisavtale enn om du velger spotpris.

Det kan sammenlignes med å binde renten på et boliglån. Du får en mer forutsigbar regning i avtaleperioden, men over tid blir det sannsynligvis en dyrere avtale enn om du hadde valgt flytende rente.

Fastpris har bindingstid fra noen måneder og opptil 5 år. Du kan ikke si opp fastprisavtalen i løpet av bindingstiden uten å måtte betale et relativt høyt gebyr. Fastpris regnes for å være dyrere enn spotpris over tid. Det skyldes at du betaler ekstra for å få en mer forutsigbar strømregning.

Variabel pris

De aller fleste husholdninger velger spotpris eller fastpris. Bare 20% valgte variabel prisavtale i 2022.

Denne type strømavtale er en mellomting mellom fastpris og spotpris. Akkurat som med spotpris så følger også variabel pris svingningene på strømbørsen. Variabel strømpris har likevel hyppigere svingninger enn det en fastprisavtale har.

Variabel pris på strøm fastsettes på forhånd, akkurat som med fastpris. Men den gjelder kun for en periode på ca. 4 uker om gangen. Fastpris derimot kan avtales for opptil 5 år.

Det betyr i praksis at prisen pr. kilowatt-time for variabel strømavtale ikke kan endre seg oftere enn hver 4. uke. Du oppnår dermed bedre forutsigbarhet og færre prissvingninger med variabel pris på strøm.

På lang sikt betaler du likevel en høyere strømpris med en variabel avtale enn om du velger spotprisavtale.

Strømleverandøren plikter å gi beskjed dersom strømavtalen din endrer seg. Det gjelder både ved prisoppgang og prisnedgang. Det skal gjøres innen 30 dager før endringen skjer, og du skal motta denne informasjonen på sms eller e-post.

Variabel pris og tilleggsutgifter

Har du spotpris, vil strømregningen din som regel vise hvor mye du må betale i påslag til strømleverandøren din. I tillegg blir det vanligvis spesifisert på regningen hvor mye du betaler i avgifter til staten.

På en variabel prisavtale blir disse tilleggsutgiftene inkludert i prisen per kilowatt-time. Det gjør det vanskeligere å forstå de enkelte utgiftspostene på fakturaen, og hva du faktisk betaler for.

Enkelte strømleverandører tar også et årlig gebyr. Beløpet kommer i tillegg til påslag, avgifter til staten pluss din variable prisavtale som er tilknyttet strømforbruket ditt.

Prisen pr. kilowatt-time på variabel strømpris vil alltid ligge høyere enn spotpris. Det skyldes at strømleverandøren tar et betydelig pristillegg ved å tilby fastpris for den kommende perioden. Dette skjer også på fastprisavtaler, noe som gjør at strømprisen kan bli unødvendig høy.

Fordeler og ulemper med variabel pris på strøm

Ifølge Forbrukerrådet har 74% av de som har variabel strømavtale ingen anelse om hva strømmen koster dem per kilowatt-time. En av årsakene til dette er at strømleverandørene ikke opplyser kundene sine godt nok, da alle utgiftsposter på strømregningen er slått sammen til ett beløp.

Alle strømavtaler har fordeler og ulemper. Det som skiller en god strømavtale fra en dårlig, er hva du faktisk må betale i kroner og øre for strømforbruket ditt. Det gjelder både på kort og lang sikt. Dermed er det verdt å merke seg følgende pluss- og minussider på variabel pris:

Fordeler 

 • Gir en noe mer forutsigbar strømregning enn en spotprisavtale.
 • Du får en fastprisperiode på opptil 4 uker eller mer.
 • Det er ingen bindingstid på en variabel prisavtale.

Ulemper

 • Statistisk sett er spotpris en rimeligere strømavtale enn både fastpris og variabel strømavtale. En variabel avtale kan over et lengre tidsrom være to til tre ganger dyrere enn en spotprisavtale.
 • Synker prisnivået på strømbørsen, må du vente i 4 uker før du kan oppnå en billigere strømpris.
 • Du får ingen spesifisert strømregning på variabel pris, da alle kostnadene er slått sammen til ett beløp.
 • Forbrukerrådet fraråder nordmenn å velge variable prisavtaler. Det skyldes delvis at denne avtalen er betydelig dyrere enn andre strømavtaler. I tillegg er det vanskelig for folk flest å forstå hva du faktisk betaler for.

Oppsummering

 • Spotpris følger markedsprisen på strømbørsen time for time, og regnes for å være den rimeligste strømavtalen på markedet.
 • Variabel pris på strøm gir færre prissvingninger enn spotpris, men er mindre forutsigbar enn fastpris.
 • Variable prisavtaler har innbakt alle tilleggsutgifter i strømprisen. Det inkluderer også skatter og avgifter til staten.
 • Forbrukerrådet ønsker å forby variabel strømpris slik avtalen er i dag.