Innkjøpspris

Det er lett å forveksle strømavtalene innkjøpspris og spotpris. Vi forklarer deg hva innkjøpspris på strøm er, og hva du bør være oppmerksom på med denne type strømavtale.

Hva menes med innkjøpspris?

I utgangspunktet er spotpris og innkjøpspris veldig like strømavtaler, og mange bruker begrepene om hverandre. Begge avtalene baserer seg på markedsprisen, som daglig oppdateres på strømbørsen Nord Pool. Prisene styres av tilbud og etterspørsel, og er i konstant endring.

Både spotpris og innkjøpspris kan ha store prissvingninger. Et typisk eksempel er at strømprisene stiger betydelig om vinteren da etterspørselen etter strøm er stor. På den annen side er etterspørselen vanligvis lav om sommeren, og prisene synker.

Det er ikke bare årstidene som påvirker strømprisene, men også det generelle prisnivået på strøm i Europa.

I tillegg vil vær og vind ha direkte innvirkning på strømprisene. Det gjelder særlig i forhold til hvor mye nedbør det har kommet i kraftmagasinene. Lite regn over en lengre periode fører til lavere kraftproduksjon, som igjen gir høyere strømpriser.

Forskjellen på spotpris og innkjøpspris

Strømleverandører som tilbyr innkjøpspris bruker begrepene “vektet” eller “veid” gjennomsnittspris. Det betyr at de tar utgangspunkt i en brukerprofil, der det tas hensyn til på hvilken tid av døgnet du har størst strømforbruk. Bruker du mest strøm når landets generelle strømforbruk er på sitt høyeste, vil prisen å betale også bli høyere.

I Norge har vi høyest strømforbruk kl. 07.00 – 10.00 og i tidsrommet 17.00 – 20.00. I disse periodene stiger strømprisene. Lavest strømforbruk er vanligvis mellom kl. 22.00 og kl. 07.00, og da er også strømprisene på sitt laveste.

Har du en spotprisavtale, vil det ikke bli tatt hensyn til ditt forbruksmønster. Spotpris på strøm beregnes ut fra et uvektet gjennomsnitt gjennom hele døgnet i løpet av en måned. Det er dermed likegyldig hvilke timer om dagen du bruker mest strøm.

Med innkjøpspris betaler du for strømmen etterskuddsvis. Det er som regel ingen bindingstid på denne strømavtalen. Det tilsier at du når som helst kan bytte strømavtale eller strømleverandør.

Tilleggskostnader på innkjøpspris

Har du uvektet spotprisavtale, vil strømregningen din bestå av strømforbruk pluss påslag. I tillegg må du betale for nettleie og avgifter til staten. Påslaget kan være et fast månedsbeløp, et beløp per kilowatt-time eller begge deler. Det er store variasjoner mellom strømleverandørene hvor stort påslag de tar.

Når det gjelder innkjøpspris, så tilkommer det en ekstra kostnad utover det som  spotprisavtaler har. Det kalles innkjøpsprispåslag, og tilleggskostnaden regnes i øre per brukte kilowatt-time. Enkelte strømleverandører tar 1,25 pr. kWh, mens andre tar et høyere beløp. Jo høyere strømforbruk du har, jo større blir påslaget.

Strømleverandører tar seg derfor ekstra betalt for å dekke handelskostnader til innkjøp av strøm på Nord Pool. Dette er en utgift du unngår dersom du heller velger en ordinær spotprisavtale.

Tips: Se her for billigste spotprisavtale

Fordeler og ulemper med innkjøpspris 

Vi skal se litt nærmere på pluss og minussider når det gjelder innkjøpspris på strøm.

Fordeler 

 • Innkjøpspris er i utgangspunktet fordelaktig, da avtalen følger markedsprisen på strømbørsen.
 • Sommerstid vil du kunne oppnå lavere strømregning enn personer som for eksempel har valgt fastprisavtale.
 • Innkjøpspris er derfor på lengre sikt rimeligere enn om du velger fastpris.

Ulemper

 • Din økonomi må kunne tåle at strømprisene svinger mye i løpet av et år. Det gjelder særlig på kalde vinterdager da strømprisene kan bli svært høye.
 • Denne type strømavtale har flere påslag enn en spotprisavtale. Det er særlig innkjøpsprispåslaget som gjør avtalen dyrere.
 • Med et forbruk på 20.000 kWh i året, kan du tape opptil kr. 400,- på å velge innkjøpspris fremfor spotpris.
 • Forbrukerrådet fraråder husholdninger å velge innkjøpspris på strøm. Det skyldes at denne type strømavtale inneholder kostnader som ikke er spesifisert.
 • Det kan være komplisert å få klarhet i hvordan innkjøpsprispåslaget beregnes og hvordan selskapet vurderer brukerprofilen.
Alle påslag og gebyrer legges på toppen av markedsprisen. Derfor er det viktig å sammenligne disse ekstrautgiftene før du inngår en ny strømavtale.

Viktig å vite om innkjøpspris

Det er stor forskjell mellom strømleverandørene i forhold til hva som vektlegges i brukerprofilen når det beregnes innkjøpspris på strøm. I mange tilfeller oppgir de heller ikke hvor mye kundene må betale i innkjøpsprispåslaget.

En uspesifisert strømavtale vil i praksis si at denne type avtale inneholder skjulte kostnader. Da blir det svært vanskelig å kunne sammenligne priser på strømavtaler hos de ulike aktørene på markedet. Innkjøpspris på strøm anses derfor for å være en strømavtale som er lite gunstig for forbrukere.

Oppsummering

 • Innkjøpspris ligner mye på en spotprisavtale, der strømprisen følger prisnivået på strømbørsen Nord Pool.
 • Prisnivået styres av tilbud og etterspørsel og forandrer seg hele tiden.
 • Spotpris og innkjøpspris kan gi uforutsigbare strømregninger i løpet av et år. Vanligvis er strømprisene høyest vinterstid og lavest om sommeren.
 • Strømprisen beregnes etter en vektet gjennomsnittspris av markedsprisen på Nord Pool. Det er strømleverandøren som foretar denne beregningen, og de tar utgangspunkt i ditt personlige forbruksmønster.
 • På lengre sikt er det billigere å ha innkjøpspris enn f.eks. fastpris på strøm. Likevel er innkjøpspris en dyrere strømavtale enn en uvektet spotprisavtale.