Hvor mye strøm bruker en vaskemaskin

Det er mange måter å spare strøm på. Derfor er det viktig å være klar over hva strømmen vi betaler for går til. Her ser vi på hva strømforbruket er ved bruk av vaskemaskinen, og hvordan du kan få det ned.

Strømforbruket per vask

En moderne vaskemaskin bruker om lag 0,5 kWt på en klesvask på 40 grader, og 1 kWt på en vask på 60 grader. Hvis man går ut ifra en gjennomsnittspris på strøm på 1 krone per kWt, vil da 40-gradersvasken koste 50 øre, og 60-gradersvasken en krone.

Dette er estimater fra Enova. Det er viktig å være klar over at forbruket vil variere fra modell til modell.

En moderne vaskemaskin er svært energieffektiv. Likevel varierer det etter hvilket program man bruker, så det kan være lurt å lære seg maskinen sin godt.

Mindre strøm på vasking av klær

Det er ikke vaskemaskinen som er hovedsynderen bak strømregningen. Det aller meste av forbruket i norske husholdninger går til oppvarming, både av huset og av varmt vann. Det er verdt å huske på at nyere vaskemaskiner er langt mer energieffektive enn gamle vaskemaskiner.

Likevel er det en del å hente på å bruke vaskemaskinen fornuftig, særlig for store familier som må vaske betydelige mengder med klær.

Noen enkle måter å spare strøm til vaskemaskinen på er:

  • Husk å velge riktig program
  • Kjør full maskin
  • Endre tiden etter behovet
  • Ikke vask før det er nødvendig
  • Vask når strømmen er billigst

Husk å velge riktig program

Alle moderne maskiner har en rekke programmer å velge mellom. Hvor energieffektive de ulike programmene er vil variere. Sett deg inn i de ulike programmene, og velg det mest energieffektive.

Husk at hvis du er redd for at en flekk ikke vil gå av med en vask på lav temperatur, kan du eventuelt vaske den av først, eller legge plagget litt i bløt, før du putter det i vaskemaskinen.

Kjør full maskin

Dette er viktig av to grunner. Hvis du venter med å kjøre en vaskemaskin til den er full, kan du kjøre den sjeldnere. I tillegg er det slik at den da bruker mindre strøm på oppvarming av det varme vannet.

Derfor sparer du mer, jo mer du fyller opp med skittent tøy.

Endre tiden etter behovet

Hvis klærne du skal vaske ikke er veldig skitne, kan det hende du ikke trenger å kjøre fullt program. De fleste maskiner lar deg kutte ned på tiden, eller de har et hurtigprogram. Bruk det så ofte du kan.

Ikke vask før det er nødvendig

Ikke kast klær til vask før det trengs. Når man rydder, kan det være fort gjort å slenge hele haugen med klær i vaskekurven. Men kanskje kan noen av klærne brukes en dag eller to til.

Tips: Se også vår artikkel om hvordan spare strøm

Strømmen er som regel billigst midt på natten, og midt på dagen. Derfor kan det være fordelaktig å sette på vaskemaskinen på de tidspunktene.

Vask når strømmen er billigst

Dette er særlig viktig hvis man har en strømavtale med spotpris.

Strømprisene kan variere mye gjennom døgnet. Derfor er det penger å spare på å innarbeide en vane om å sette på vaskemaskinen når det er billigst.

Mange moderne maskiner har en funksjon som lar deg forhåndsprogrammere når den skal starte.

Generelt er det billigst strøm midt på natten. Det er også vanlig at strømprisen er lavere midt på dagen. Man kan gå inn på nettsidene til strømleverandøren sin, eller til NordPool for å følge med på strømprisene gjennom døgnet.

Oppsummert

Moderne vaskemaskiner er generelt langt mer energieffektive enn eldre modeller. Likevel kan vi gjøre en del tiltak for å få energiforbruket ved vasking av klær ytterligere ned, som å:

  • Kjøre full maskin
  • Sette på maskinen når strømmen er billigst
  • Velg det mest energieffektive programmet