Timespot

Liker du å følge med på strømprisene, kan timespot være en strømavtale som passer for deg. Vi forteller deg hvordan timespot fungerer, og hvilke fordeler og ulemper denne avtalen har.

Generelt om timespot på strøm 

Timespot er en underkategori av spotpris, og disse strømavtalene er i utgangspunktet ganske like. Likevel krever den ene avtalen at du må følge med på strømprisene mens den andre ikke gjør det.

Både spotpris og timespot tar utgangspunkt i strømprisene per kilowatt-time (kWh), som til enhver tid oppdateres på strømbørsen Nord Pool. Det er her strømleverandørene handler inn strøm før de videreselger den til sine kunder.

Timespot er en regulert strømavtale. Det vil si at det ikke er lov å reklamere for denne strømavtalen uten at forbruket og strømprisen avregnes hver time. Dette er noe som Forbrukertilsynet kontrollerer jevnlig.

Strømavtalen timespot har vanligvis ingen bindingstid, og du betaler for strømmen etterskuddsvis.

Forskjellen på timespot og spotpris

Med timespot er det viktig å gjøre endringer i forbruksmønsteret ditt. Det vil kunne resultere i at du oppnår lavere strømregning.

Det er flere som velger spotpris enn timespot, da denne strømavtalen regnes for å være den billigste og beste i lengden. Med spotprisavtale betaler du et månedlig gjennomsnitt av timeprisene på Nord Pool. Du slipper dermed å måtte følge med på strømprisene, og tenke gjennom når på dagen du bruker mest strøm.

Med timespot betaler du det strømmen koster på strømbørsen time for time. Denne strømavtalen gir deg mulighet til å kunne påvirke hvor høy eller lav din strømregning blir.

Legger du store deler av strømforbruket ditt til tider av døgnet da strømprisene er moderate eller lave, vil du oppnå lavere strømregning.

Bruker du derimot mest strøm når prisene er på sitt høyeste, vil strømregningen din kunne bli svært høy.

Tips: Les mer om spotpris i denne artikkelen.

Dette påvirker strømprisene på Nord Pool

Strømavtalene spotpris og timespot følger markedsprisen, og blir påvirket av følgende faktorer:

 • Etterspørsel
 • Kraftproduksjon
 • Nedbør
 • Årstid
 • Hvilken strømsone du tilhører

Siden markedsprisen på strøm endrer seg time for time, regnes den for å være er uforutsigbar. Spotprisen er ofte svært høy på de kaldeste vinterdagene. Det er fordi mange da har et høyt strømforbruk til boligoppvarming. Sommerstid er det vanlig med lavt strømforbruk, og da vil strømprisene som regel også ligge på et mye lavere nivå.

Norge er inndelt i 5 strømsoner. Det betyr at prisen per kilowatt-time på strømbørsen kan være annerledes i akkurat din strømsone enn i resten av landet.

Normalt er prisene høyere i sør enn i nord. Det skyldes blant annet at kraftproduksjonen ofte er høyere i Nord-Norge på grunn av mye nedbør i vannmagasinene. Vanligvis er det en mer tørr værtype i sør, noe som igjen fører til fyllingsgrad i magasinene kan bli lav. Dette reduserer kraftproduksjonen i Sør-Norge, som igjen gir høyere strømpriser i Norge.

Hvem passer timespot for? 

Tilgangen på strøm og kraftproduksjonen varierer i ulike deler av Norge. Derfor er landet inndelt i 5 forskjellige prissoner. Du kan få oversikt over hvilken strømsone du tilhører på kraftbørsen Nord Pool.

Siden timespot krever at du følger med på strømprisene, må du ha mulighet til å legge store deler av strømforbruket ditt til tider der strømprisene er moderate eller lave. For å få oversikt over dette kan du følge med på strømprisene i din prissone på Nord Pool.

Det er også mulig å få kontroll over ditt personlige strømforbruk med din smartmåler (AMS) og databasen Elhub. Elhub er utviklet av Statnett, og er en nasjonal database for kraftmarkedet. Ved å logge inn på databasen får du oversikt over ditt strømforbruk og hva det koster deg.

Mange strømleverandører tilbyr også sine kunder apper eller andre digitale tjenester som kan være nyttige å bruke. Det gjør det enkelt å følge med på ditt strømforbruk time for time.

Tips: Se alle strømavtaler og finn billigste strøm.

Når er det dyrest å bruke strøm i Norge?

Med timespot må du unngå å bruke mye strøm i de timene prisnivået er på sitt høyeste. Siden prisnivået svinger mellom tilbud og etterspørsel, vil strømprisen stige når etterspørselen er høy. Det er altså i de timene om dagen når folk flest bruker mest strøm.

De høyeste pristoppene på strøm er som oftest kl. 07.00 – 10.00 og kl. 17.00 – 18.00. I tidsrommet kl. 22.00 – 07.00 er strømprisene på sitt laveste. Aller billigst er det mellom kl. 03.00 og kl. 04.00 om natten.

I tidsrommet kl. 12.00 – 15.00 bruker strømprisene å være moderate.

Vi bruker mest strøm til oppvarming av bolig i vinterhalvåret, men også oppvarming av vann øker strømforbruket. Ved å skru ned innetemperaturen når strømmen er på det dyreste er et effektivt tiltak for å redusere strømregningen.

Tilleggsutgifter

Med timespot betaler du for strømforbruket ditt pluss påslag og/eller et fast månedsgebyr. Påslaget regnes i øre per kilowattime. Det kan være store variasjoner hvor høyt dette påslaget settes mellom de ulike aktørene på markedet.

Når det gjelder spotprisavtale vil du som regel også måtte betale påslag og et fast månedsbeløp til din strømleverandøren. Utover dette tilkommer skatter og avgifter til staten samt nettleie.

Fordeler og ulemper med timespot

Den største fordelen med timespot er at du kan redusere strømregningen din. Da må du riktignok justere forbruket ditt, slik at du bruker mest strøm når prisen er lav. Andre fordeler og ulemper er følgende:

Fordeler 

 • Du får muligheten til å tilpasse ditt eget strømforbruk etter prisnivået.
 • Med timespot betaler du markedspris, og avtalen er regulert.
 • Det er vanligvis ingen bindingstid på denne strømavtalen.

Ulemper

 • Bruker du strøm når prisen er på sitt høyeste, kan strømregningen din bli svært høy.
 • Timespot er en uforutsigbar strømavtale, siden prisnivået kan svinge kraftig over tid.
 • Avtalen krever at du følger strømprisene tett og tilpasser ditt strømforbruk.
Både timespot og spotpris er uforutsigbare strømavtaler. Ønsker du en mer forutsigbar strømregning, kan du vurdere om en fastprisavtale passer bedre for din økonomi.

Oppsummering

 • Med timespot betaler du for det strømmen faktisk koster til enhver tid på Nord Pool. Avtalen krever derfor at du sjekker strømprisene jevnlig.
 • Begrenser du strømforbruket ditt når markedsprisene er høyest, vil du kunne redusere strømregningen din.
 • Lite nedbør, lav kraftproduksjon, kalde vinterdager og høy etterspørsel er noe som bidrar til økte strømpriser.
 • De høyeste strømprisene er tidlig på morgenen og om ettermiddagen. På kvelden etter klokken 22.00 og om natten er det billigst.