Hvordan kan strømprisen være i minus?

Tilbud og etterspørsel spiller en stor rolle for at strømprisen går i minus. I denne artikkelen forklarer vi deg hvorfor dette skjer, og hvordan det påvirker deg som strømforbruker.

Hva skjer når strømprisen går i minus?

Blir prisen per kilowattime (kWh) under 0 kroner, sier vi at strømprisen går i minus. Når strømprisen går i minus, er det ofte begrenset til gitte tidsperioder og bestemte områder. Ofte har en slik utvikling med været å gjøre. Første gang dette skjedde i Norge, var i 2020. Da kostet en kWh -0,1 øre.

En negativ strømpris henger sammen med en ubalanse i tilbud og etterspørsel av strøm. Her forklarer vi deg de ulike årsakene som ligger bak når strømprisen går i minus.

#1 Ekstremvær

I noen perioder kan det produseres mer strøm enn det er behov for. En slik overproduksjon kan skje ved høy produksjon av fornybar energi på grunn av ekstremvær. Produsentenes magasiner blir raskt fulle, og produsentene kan derfor bli nødt til å kvitte seg med overskuddsstrømmen.

I Norge er vannkraft den største energikilden. En stor andel av vannkraften kan reguleres. Da tappes magasinene, og slik unngås overproduksjon og negative strømpriser. Ved elvekraftverk kan ikke kraften reguleres, og mye nedbør vil da føre til at strømprisen går i minus.

#2 Mildvær

Er det mildere vær enn forventet, vil vi heller ikke bruke like mye strøm som forventet. Etterspørselen etter strøm reduseres, og det blir en ubalanse i tilbud og etterspørsel. Igjen vil det være mer strøm på markedet enn det som faktisk blir brukt.

Lesetips: Se også vår side som viser strømpris nå.

#3 Eksport

Hvis Norge ikke får eksportert strømmen som produseres her, vil det føre til overproduksjon. Når strømmen eksporteres, vil den sendes dit prisene er på sitt høyeste. Er strømmen lav, vil Norge sitte igjen med strømmen, og prisene vil kunne gå i minus.

Når strømprisene går i minus, er det en ubalanse i tilbud og etterspørsel etter strøm. En av årsakene til at dette skjer er ekstremvær med mye vind eller nedbør.

Hvordan påvirker det meg at strømprisene går i minus?

Vær bevisst på at et overforbruk av strøm kan føre til høyere nettleie. Det er derfor ikke anbefalt å bruke mye strøm kun fordi strømprisene er i minus. Du tjener sjelden penger på at kWh-prisen er under 0 kroner.

Mange tror kanskje at det lønner seg å bruke mye strøm i perioder der strømprisene går i minus, men det vil sjelden lønne seg. En negativ strømpris betyr ikke at du som kunde får penger tilbake for å bruke strøm.

 

Det er særlig to faktorer som er årsaken til dette: påslag og nettleie. Disse tilleggene vil ikke reduseres selv om strømprisen går i minus.

  • Påslag på strøm: Mange strømleverandører har ulike påslag på strøm. Dette kommer i tillegg til kilowattprisen, og innebærer blant annet avgifter som merverdiavgift og elavgift.
  • Nettleie: Nettleie kommer også i tillegg til prisen på kWh. Bruker du mye strøm, vil nettleien øke.

Spotprisavtaler tilbys ofte uten påslag. Hvis strømprisen er i minus, for eksempel på -1,2 øre/kWh, vil du i teorien få betalt 1,2 øre for hver brukte kWh. Men husk: her vil det også påløpe nettleie, og det du må betale, vil nok utkonkurrere det du eventuelt tjener på minuspriser.

Konklusjonen er derfor at du ikke tjener på strømpriser som er i minus, selv om kilowattprisen er lavere og du kan spare penger. Det lønner seg likevel sjelden å foreta mange strømkrevende aktiviteter samtidig. Dusjing, vasking av klær og matlaging på samme tid kan føre til at nettleien blir høyere.

Vi råder deg til å følge med på strømprisene. Slik kan du lettere ta kontroll over strømforbruket og kostnadene dine knyttet til dette, og slik bruke mest strøm om prisen skal være i minus.

Oppsummering

  1. Det at en strømpris går i minus, betyr at prisen per kilowattime (kWh) havner under 0 kroner. Dette skjer som følge av en ubalanse i tilbud og etterspørsel på strøm.
  2. Årsakene kan være ekstremvær, mildvær eller redusert etterspørsel etter strøm som eksportvare.
  3. For deg som kunde vil strømpriser i minus bety at du kan få penger tilbake for kilowattimene du bruker, men det er ikke ensbetydende med at du tjener penger på det. I tillegg til kWh-prisen må du også betale nettleie og påslag. Husk at nettleien kan øke ved økt forbruk.