Slik avslutter du strømavtalen

Noen ønsker å bytte strømleverandør for å oppnå bedre vilkår, mens andre vil si opp avtalen på grunn av flytting. Vi forteller deg hvordan du avslutter strømavtalen din, og hvorfor du i enkelte tilfeller må betale et gebyr.

Oppsigelse av strømavtalen din er vanligvis gratis

Det er som regel enkelt å si opp sin strømavtale, og stort sett er dette helt kostnadsfritt. De aller fleste velger spotprisavtale, og strømleverandører har vanligvis ikke bindingstid på denne avtaletypen. Da vil ikke en oppsigelse av strømavtalen din by på problemer.

Fremgangsmåten for å si opp en strømavtale er litt forskjellig dersom du skal flytte eller om ønsker å bytte leverandør.

Oppsigelse ved flytting

Skal du avslutte strømavtalen din på grunn av flytting, må du gi beskjed til strømleverandøren din. De vil da hjelpe deg med å avslutte strømavtalen. Vil du beholde samme leverandør, må du oppgi din nye adresse og innflyttingsdato.

Dersom du skal flytte til en annen kommune, vil strømleverandøren sørge for at du avslutter avtalen du har med ditt nettselskap. De vil også bestille ny avtale for nettleie til din nye adresse.

Avslutning av strømavtalen ved bytte av strømleverandør

Har du funnet en bedre og billigere strømavtale enn din nåværende, ønsker du sikkert å bytte leverandør.

Det er i utgangspunktet kostnadsfritt å bytte strømavtale, og selve prosessen er unnagjort på få minutter. Din nye strømleverandør vil sørge for å si opp den gamle strømavtalen din. Oppsigelse av nettleie vil også foregå automatisk. Du slipper derfor å ordne med dette selv.

Vær oppmerksom på at disse reglene gjelder kun dersom du har spotprisavtale uten bindingstid.

Etter at databasen Elhub ble etablert i 2019, er det ikke lenger nødvendig å måle av strømmen når du bytter strømleverandør. Det er fordi basen samler data fra alle landets strømmålere.

Hva gjør du hvis strømavtalen din har bindingstid?

Har du inngått en fastpris strømavtale, vil du sannsynligvis ha bindingstid. Det betyr at du har avtalt med strømleverandøren om å betale en fast pris per kilowattime (kWh) for en bestemt periode. Mange velger fastpris for å unngå de største prissvingningene som en spotprisavtale har.

Fastpris anses likevel for å være en dyrere strømavtale enn spotpris. Det er fordi du betaler en høyere pris per kilowattime (kWh) for denne strømavtalen. Over tid blir dette mer kostbart enn om hadde valgt spotpris. Forbrukerrådet anbefaler derfor ikke å inngå fastprisavtale som varer lengre enn ett år.

Enkelte har likevel valgt lang bindingstid på sin fastprisavtale. Maksimal bindingstid er 5 år, og kortest mulig avtaleperiode er som regel 3 måneder.

Det kan være dyrt å avslutte strømavtalen din når du har bundet strømprisen for en bestemt periode. Dette skyldes at du har forpliktet deg til å følge avtalen gjennom hele bindingstiden.

Ønsker du likevel å avslutte din fastprisavtale selv om ikke bindingstiden er over, må du betale et oppsigelsesgebyr. Dette kalles også for et bruddgebyr.

Hvor stort gebyr må jeg betale hvis jeg likevel sier opp strømavtalen?

Bruddgebyret varierer i størrelse, alt etter hvor lang tid det er igjen av avtaleperioden.

Er det kun noen uker igjen av bindingstiden, vil ikke gebyret være så høyt. Har du derimot nylig inngått en fastprisavtale på 1 år eller mer og angrer deg, kan det dreie seg om et beløp på flere tusen kroner.

Minimumsbeløpet å betale for et bruddgebyr er 500 kroner. Beløpet fastsettes individuelt etter hvor mange måneder som gjenstår av fastprisavtalen.

Husk å lese vilkårene nøye

Er du usikker på hvilken type avtale du har, og om det er bindingstid på strømavtalen, kan du sjekke dette i avtalevilkårene. Dersom du ikke finner vilkårene, vil de ofte være tilgjengelig på strømleverandørens nettside. Alternativt kan du be strømleverandøren om å sende dette til deg på e-post.

Forhåpentligvis har du kort tid igjen av bindingstiden, slik at du kan avslutte strømavtalen uten at det vil koste deg dyrt.

Inngår du avtale med en ny og billigere strømleverandør, bør du også ta deg tid til å lese deres avtalevilkår. En strømavtale uten bindingstid er det beste. Da får du frihet til å bytte strømavtale akkurat når det skulle passe deg.

Oppsummering

  • Det er helt uproblematisk å avslutte strømavtaler dersom det ikke foreligger bindingstid. Bindingstid gjelder stort sett på fastprisavtaler.
  • Har strømavtalen din bindingstid, vil det som regel føre til at du må betale et bruddgebyr.
  • Skal du flytte, må du kontakte strømselskapet selv for å si opp avtalen. Ved bytte av strømleverandør skjer oppsigelsen automatisk.
  • Avtalevilkårene gir deg opplysninger om hvilken type strømavtale du har, om det er bindingstid på avtalen og hvor mye du eventuelt må betale i bruddgebyr.