Sunndal Energi


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Spot
Pris:Spot + 6,50 øre/KWh
Månedlig fastbeløp:
Prisgaranti:Nei
Fakturering:Etterskuddsvis
Bindingstid:Nei

Kontaktinfo:

Adresse: Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra

Nettsted: https://www.sunndalenergi.no/

Telefon: 71 68 95 50

Åpningstider:

Mandag–fredag: 08–15

Lørdag og søndag: Stengt

Selskapet Sunndal Energi er et datterselskap under Sunndal Energi Holding, som igjen eies 100 % av Sunndal kommune. Sunndal Energi er en lokal tilbyder av strømavtaler, samt at de også tilbyr fjernvarme til private husholdninger og bedrifter. De er også eiere av bredbånd og fibernettverket i kommunen.

Sunndal Energi ble etablert i 1953 med mål om å tilby elektrisk strøm til hele kommunen. Selskapet har siden oppstart bidratt til lokalsamfunnet med arbeidsplasser, og deler av overskuddet går direkte tilbake til innbyggerne gjennom sponsing av lag og foreninger, investering i infrastruktur og utbygging av bredbånd og fjernvarme.

Strømavtaler og priser

Sunndalen timespotpris

Timesspotavtale som følger timesspot på strømbørsen Nord Pool. Påslaget er 6,5 øre/kWh inkludert moms og elsertifikat. Avtalen har ingen fast månedsgebyr eller bindingstid.

Sunndal spotpris

Spotprisavtale hvor prisen beregnes etter den månedlige gjennomsnittsprisen hos Nord Pool i strømområdet husstanden tilhører. Pålaget er 6,5 øre/kWh, og inkluderer moms og elsertifikat. Det er ingen månedsgebyr eller bindingstid på avtalen.

Sunndal fastpris

Fastprisavtale med 12 måneders bindingstid. kWh-prisen er 99 øre/kWh inkludert moms og elsertifikat. For kunder i Nord-Norge trekkes både moms og elsertifikat fra. Denne avtalen er kun tilgjengelig for kunder i strømområdene Midt- og Nord-Norge.

Sunndal fast og spotpris

Kombinasjonsavtale med 50 % spotpris og 50 % fastpris. Bindingstiden er 12 måneder, og tilbys kun i strømområde Midt-Norge og Nord-Norge. Fastprisen er på 99 øre/kWh inkludert elsertifikat og moms. For kunder i Nord-Norge er prisen noe lavere, da de ikke betaler moms og elsertifikat. Andelen med spotpris har et påslag på 6,5 øre/kWh.

Dekning

Sunndalen Energi leverer strøm til hele landet.

Fordeler

-Flere ulike strømavtaler
-Tilbyr strømavtale med fastpris

Ulemper

-Ingen app
-Høyt påslag

Flere tjenester og produkter

Ingen ekstra tjenester eller produkter.


Annonselenke