NEAS


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Spot
Pris:Spot + 4,99 øre/KWh
Månedlig fastbeløp:39,00 kr/mnd
Prisgaranti:Ingen
Fakturering:Ingen
Bindingstid:Etterskuddsvis

Kontaktinfo:

Adresse: Industriveien 1, 6517 Kristiansund

Nettsted: https://www.neas.mr.no/

Telefon: 715 65 525

Åpningstider:

Mandag–fredag: 08:00–16:00 | 08:00–21:00 (chat)

Lørdag og søndag: 10:00–15:00 (chat)

Kristiansund Gassverk AS ble etablert i 1907. De la gassledninger i alle bydeler og elektriske ledninger på Kirkelandet. Dette var starten på levering av elektrisitet til beboere i Kristiansund by.

I 1917 økte etterspørselen for strøm, og Kristiansund kjøpte Skarvassdraget for å starte utbyggingen av kraftstasjon. Det ble da også kjøpt elektriske forsyninger til byens gassverk, og i 1919 ble Kristiansund Elektrisitetsverk operativt. Skar kraftverk begynte da å levere strøm til byens beboere.

Siden den gang har kraftselskapet vært gjennom flere endringer, og i 1990 ble NEAS etablert. NEAS, Nordmøre Energiverk AS, er en sammenslåing av åtte energiverk på Nordmøre. I 2003 ble NEAS Bredbånd stiftet, og kjøpte opp Nordmøre Kabel TV i 2004. De leverer nå både kraft, TV og internett til beboere i Kristiansund og Frei.

NEAS er en lokal aktør som bidrar til lokalsamfunnet gjennom sitt prosjekt NEAS nabolag. Selskapet tilbyr sponsorat til lag og foreninger innen idrett og kultur, og gir samtidig tilbake gjennom å ansette trainee, lærlinger og nyutdannede. De bidrar også til verdiskapning på Nordmøre og i Romsdal gjennom arbeidsplasser, kapital og ny teknologi.

Strømavtaler og priser

NEAS Spot

Strømavtalen følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool. Strømprisen skifter fra time til time, og passer derfor bra for kunder som ønsker å tilpasse forbruket sitt til strømprisen. Kunder betaler til enhver tid hva strømmen koster den timen den brukes, pluss et påslag på 4,99 øre/kWh for elsertifikat. Det månedlige fastbeløpet er på 49 kroner. Avtalen er uten bindingstid og har etterskuddsbetaling.

NEAS Fast

Denne avtalen er for kunder som ønsker en fast og forutsigbar avtale. Kunder betaler den samme prisen per kWh uavhengig av strømmarkedet, og kan velge mellom fastpris i 6 måneder, 1 år eller 3 år. Månedlig beløp er på 33 kroner uavhengig av bindingstid, og prisen per kWh avhenger av bindingstid. Prisen er 109,99 øre/kWh ved 6 måneder og 3 år, mens ved 1 års binding er prisen 110,99 øre/kWh.

Disse prisene gjelder kun for kunder som bor i strømområdet Midt-Norge, NO3.

Dekning

NEAS leverer strøm til alle landets fire strømregioner.

Fordeler

-Valgfri strømavtale etter eget behov
Tilbyr både fastpris og spotpris
Flere ekstra tjenester

Ulemper

-Høy pris på opprinnelsesgaranti

Flere tjenester og produkter

Lokal fornybar

Dette er et tilleggsprodukt som legges på strømavtalen til kunden. Produktet garanterer at kunden får fornybar energi, og selskapet forplikter seg til å kjøpe like mye fornybar strøm som kunden forbruker. Prisen for opprinnelsesgaranti er 9,5 øre/kWh.

Betalingsforsikring

Forsikringen gir en trygghet om kunder skulle bli sykemeldt, permittert, arbeidsledig eller oppleve å få vær- eller lynrelaterte skader på teknisk utstyr. Ved sykdom eller ufrivillig arbeidsledig dekker forsikringen inntil 6 000 kroner månedlig for strøm, bredbånd og kommunale avgifter. Skader på utstyr gir kunden inntil 6 000 kroner til å dekke egenandelen. Ved dødsfall eller uføre vil det bli gitt en engangsutbetaling på 36 000 kroner. Betalingsforsikringen koster 1,50 kroner per dag, og er gyldig fra 60 dager etter at forsikringen ble inngått.

Fiber

NEAS leverer fiberbredbånd til husstander på Nordmøre og i Romsdal gjennom selskapet NEAS Bredbånd. Kunder kan velge mellom fire ulike avtaler hvor forskjellen ligger i hastigheten.

  • 100: 599 kr/mnd
  • 300: 699 kr/mnd
  • 500: 949 kr/mnd
  • 750: 1 199 kr/mnd

I tillegg til månedlige kostnader, kommer etablering og montering på 3 999 kroner og tilknytning på 300 kroner.

App

Appen Mitt NEAS gir kunder tilgang til alle avtalene de har med NEAS. Strømkunder kan følge spotprisen time for time for å kunne tilpasse forbruket. Kunder som også har TV og Internett, kan gjøre endringer i abonnementet og velge hvilke TV kanaler de ønsker å legge til eller fjerne i appen. Appen har også gode tips til hvordan kunder kan redusere strømforbruket sitt.


Annonselenke