Modalen Kraftlag SA


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Konsesjonskraft
Pris:Konsesjonskraftpris + 5,0 øre/KWh
Månedlig fastbeløp:30 kr/mnd
Prisgaranti:12 måneder
Fakturering:Etterskudd
Bindingstid:Ingen

Kontaktinfo:

Adresse: Balane 39, 5729 Modalen

Nettsted: https://www.modalenkraftlag.no/

Telefon: 95 93 37 64

Åpningstider:

Mandag–fredag: Ikke oppgitt

Lørdag og søndag: Ikke oppgitt

Kraftlaget i Modalen er ett av Norges minste kraftlag, og eies av kunder i Modalen kommune. Selskapet er et vertikalintegrert energiverk som driver med produksjon, overføring og omsetning av kraft.

Modalen Kraftlag SA eier og drifter Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk, og har driftsansvar for Grønhaug Kraftstasjon. De får også konsesjonskraft fra BKK Fjordkraft, slik at de kan dekke behovet for energi i hele kommunen. BKK er forpliktet til å tilby Modalen Kraftlag SA strøm til en pris per kWh som er fastsatt av Olje- og Energidepartementet. Kommunens retningslinjer dikterer at selskapet må gi innbyggerne strøm til konsesjonspris.

Kraftstasjonene i Modalen har vært eid av kommunen siden 1974, og frem til da hadde kraftstasjonen vært eid av private kunder. BKK fikk i 1975 konsesjon til å bygge ut Steinslandsvassdraget, og for å sikre mer kraft bygget BKK også ut Hellandsfossen. I 1994 ble kraftverket i Hellandsfossen kjøpt av Modalen Kraftlag BA, og i 1996 ble Modalen Kraftlag SA opprettet. Med dette ble kraftlaget tilbakeført til innbyggerne i kommunen.

Strømavtaler og priser

Modalen Kraftlag SA har en strømavtale med konsesjonskraftpris som er fastsatt til en bestemt pris per år. I 2022 var prisen 11,57 øre/kWh. Husholdninger og kommunale bygg betaler i tillegg et påslag på 5 øre/kWh. For hytteeiere er prisen per kWh på 25 øre/kWh, og for næringskunder er den 60 øre/kWh.

I tillegg til kWh-pris betaler alle kunder en fastavgift for kraft på 360 kroner per år, samt fastavgift for nett på 1 650 kroner året. Overføring av nettleie er på 30 øre/kWh. Elavgift til staten er 8 øre/kWh til og med mars, og 15,41 øre/kWh fra og med april. Kunder betaler også egen ENOVA-avgift, som er 1 øre/kWh for private kunder. Næringskunder betaler et engangsbeløp på 800 kroner.

Årlige faste avgifter knyttet til nett og kraft fordeles over årets 12 måneder. Dette gir faste månedlige kostnader på 30 kroner på kraft, og 137,5 kroner på nett.

I tillegg til dette må alle kunder betale 25 % moms.

Dekning

Modalen Kraftlag SA selger kun strømavtaler til innbyggere, hytteeiere og bedrifter i kommunen.

Fordeler

-Fastpris gjennom konsesjonskraft
-Prisgaranti gjennom hele året

Ulemper

-Ingen spotprisavtale
-Tilbyr ingen andre tjenester
-Kun tilgjengelig i Modalen kommune

Flere tjenester og produkter

Modalen Kraftlag tilbyr ingen ekstra tjenester eller produkter.


Annonselenke