Midt Energi


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Spot
Pris:Spot + 8,50 øre/kWh
Månedlig fastbeløp:39,00 kr/mnd.
Prisgaranti:Ingen
Fakturering:Etterskuddsvis
Bindingstid:Ingen

Kontaktinfo:

Adresse: Kirkvollveien 1. 7290 Støren

Nettsted: https://midtenergi.no/

Telefon: 72 43 80 00

Åpningstider:

Mandag–fredag: 08:00–16:00

Lørdag og søndag: Stengt

Selskapet Midt Energi eier tre vannkraftverk som benyttes til å produsere klimavennlig og fornybar energi. Det første, Gaulta Kraftverk, ble åpnet i 1905 og var i drift frem til 2008. I 2009 ble det et ble bygget en ny stasjon ved siden av den gamle. Kraftstasjonen Raubergfossen satt i drift i 1938. Stasjonen ble renovert i 1995, og er operativ den dag i dag. Den siste stasjonen til Midt Energi er Råfossen Kraftverk. Dette er et relativt nytt kraftverk som har vært i drift siden 2008.

Med en lang historie innen vannkraft, satser Midt Energi på produksjon og salg av kraft fra sine egne kraftverk og stasjoner. De jobber også fremtidsrettet mot å finne nye og grønne løsninger for energi, slik som solceller og biovarme.

Strømavtale og priser

Garantikraft

Dette er en strømavtale for kunder i Midt- og Nord-Norge. Denne gir kunder strøm til innkjøpspris pluss påslag på 8,5 øre/kWh, og har et pristak på 359 øre/kWh. Faste månedlige kostnader er fastledd på 39 kr/mnd pluss prissikring for 4 øre/kWh. Avtalen har ingen forskuddsbetaling eller bindingstid.

Spotkraft

Spotprisavtale med timesspot pluss et påslag på 8,5 øre/kWh. Spotprisen settes i henhold til kraftbørsen Nord Pool, og varierer fra time til time. Avtalen har et månedlig fastledd på 39 kr/mnd. For nye kunder tilbys det gratis fastledd i tre måneder, og man er bundet til denne avtalen i denne tidsperioden. Etter dette er det ingen bindingstid, og fakturering skjer etterskuddsvis.

Fornybar Energi

Spotprisavtale med opprinnelsesgaranti for vannkraft og solenergi. Spotprisen følger timesprisen per kWh på Nord Pool. I tillegg betales et påslag på 9,9 øre/kWh og et fast månedsbeløp på 39 kroner. Som ny kunde får man gratis fastledd i tre måneder, mot tre måneders bindingstid. Etter kampanjeperioden er det ingen bindingstid. Fakturering skjer etterskuddsvis.

Plusskundeavtaler

Plusskundeavtalene er for kunder som produserer sin egen strøm, og man kan velge mellom tre ulike avtaler. Solkonto er en strømavtale hvor overskuddstrømmen lagres, slik at den kan benyttes i perioder hvor produksjonen er lavere. Fastpris gir kunder strøm til fastpris ved lav produksjon. Ved overskudd kjøper Midt Energi strømmen for 1,10 kr/kWh. Den siste avtalen er en spotprisavtale hvor Midt Energi kjøper overskuddet til spotprisen. Kunder betaler spotpris om de må kjøpe strøm fra Midt Energi.

Dekning

Midt Energi leverer strøm til alle områdene i Norge, men noen avtaler er forbeholdt bestemte områder.

Fordeler

-Spotpris
-Flere løsninger for solcelle
-Strømforsikring
-Egen app

Ulemper

-Høye påslag

Flere tjenester og produkter

App

I Midt Energis app finner kunder oversikt over strømforbruk, spotprisen gjennom hele dagen, og kan starte smartlading av elbil. Oversikt over spotpris gjør det mulig å tilpasse forbruket til når strømmen er på det billigste.

Strømforsikring

Denne tilleggstjenesten gir kunder sikkerhet om de skulle bli syke, ufrivillig arbeidsledig eller få skader på elektrisk anlegg i forbindelse med lynnedslag. Strømforsikringen kommer med en trippelgaranti, og kunder får dekket strømregningen i inntil 6 måneder om de blir sykemeldt eller ufrivillig arbeidsløs. Maksbeløpet er 5 000 kr/mnd. Om det skulle bli skader på anlegget på grunn av lyn, dekker forsikringen egenandel på innboforsikringer med inntil 4 000 kroner.


Annonselenke