Meløy Energi


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Spot
Pris:Spot + 4,10 øre/KWh
Månedlig fastbeløp:39 kr/mnd
Prisgaranti:Ingen
Fakturering:Etterskudd
Bindingstid:Ingen

Kontaktinfo:

Adresse: Kystveien 4, 8150 Ørnes

Nettsted: https://meloyenergi.no/

Telefon: 75 72 01 70

Åpningstider:

Mandag–fredag: 8:00–15:30

Lørdag og søndag: Stengt

Konsernet Meløy Energi Holding AS eier strømselskapet Meløy Energi AS, samt selskapene Meløy Energi Holding AS og Meløy Nett AS. Meløy Energi AS driver med kommersielle aktiviteter i konsernet, som innebærer fiber, produksjon og entreprenørvirksomhet.

Fra 1. januar 2023 har strømavtaler, herunder salg av avtaler, blitt flyttet til selskapet Polar Kraft. Dette gir kunder tilgang til flere nye fordeler og en helt ny app som gir full oversikt over strømavtalen.

Strømavtaler og priser

Strømavtalene til Meløy Energi leveres nå av Polar Kraft AS. Alle oppgitte priser er eks. moms, så for kunder utenfor Nord-Norge kommer et tillegg på 25 %.

Polar Lavpris

Dette er en spotprisavtale med et påslag på 4,10 øre/kWh og fast månedsbeløp på 39 kroner. Prisen per kWh følger markedsprisen på Nord Pool, og endres gjennom hele dagen. Dette gjør det mulig for kunder å tilpasse forbruket til prisen, slik at kostnadene kan reduseres. Avtalen har ingen bindningstid eller forskuddsbetaling.

Polar Fornybar

Fornybar er en strømavtale som garanterer at strømselskapet produserer like mye fornybar kraft på kraftstasjonen Heggmoen som kunden forbruker. Avtalen er en spotprisavtale med et påslag på 4,10 øre/kWh. I tillegg betaler kunden 5 kr/dag for opprinnelsesgaranti, og et fast månedsbeløp på 39 kroner.

Polar Fastpris

En fast avtale på strøm gir kunder den samme prisen gjennom hele perioden, uavhengig av svingninger i markedet. Prisen er 68,90 øre/kWh, og inkluderer påslag og elsertifikat. I tillegg kommer faste månedlige kostnader på 39 kroner. Avtalen har en bindingstid på to år, og det må betales bruddgebyr på 500 kroner om kunder sier opp avtalen før den tid. Denne avtalen er kun tilgjengelig for kunder i Nord-Norge.

Idrettsstrøm

Strømavtale som er en blanding av prissikring og spotpris. Spotprisen er den samme gjennom hele måneden, og beregnes etterskuddsvis innen den 10. påfølgende måned. Avtalen har et fastledd på 39 kroner måneden, og for hver kWh kunder bruker går 1 øre til kundens valgte idrettslag.

Dekning

Meløy Energi tilbyr strøm til alle områder i Norge gjennom strømavtaler fra Polar Kraft.

Fordeler

-Stort utvalg av strømavtaler
-Egen app med full oversikt over forbruk

Ulemper

-Høye påslag
-Kun tilbud om fastpris i strømområde N04

Flere tjenester og produkter

App

Gjennom kundeforholdet i Polar Kraft får man tilgang til en app som gir full oversikt over alt knyttet til strømavtalen. Appen gir kunder full kontroll over strømforbruket, viser hva strømprisen er til enhver tid, og gjør det mulig å planlegge forbruk i forhold til strømprisen.


Annonselenke