Flesberg Elektrisitetsverk


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Spotpris
Pris:Spot + 5 øre/kWh
Månedlig fastbeløp:59 kr/mnd
Prisgaranti:Nei
Fakturering:Etterskuddsvis
Bindingstid:Nei

Kontaktinfo:

Adresse: Numedalsvegen 1920, 3623 Lampeland

Nettsted: http://fe.no/

Telefon: 32 76 07 00

Åpningstider:

Mandag–fredag: 8–15

Lørdag og søndag: Stengt

FE, Flesberg Elektrisitetsverk AS, arbeider med en sikker og rasjonell utbygging og drift av distribusjonsnettverket i Flesberg kommune.

Tidligere var det private kraftverk tilknyttet gårder som leverte elektrisk kraft til innbyggerne. Dette startet opp allerede i 1906, og gårdene leverte også strøm til sager og møller. I 1939 ble Andelslaget A/L Flesberg Elektrisitetsverk stiftet med kjøp og salg av elektrisk kraft som formål, samt salg av elektrisk materiell og installasjonsarbeid.

Fra september 2021 har alle strømkunder hos selskapet blitt overført til Kraftriket, og alle strømavtaler leveres i dag av Kraftriket.

Strømavtaler og priser

Idrettsstrøm

Strømavtale med blanding av spotpris og prissikring som gir en samlet pris hver måned. Kunder får samme strømpris gjennom hele måneden, og den utregnes innen den 10. påfølgende måned. Månedsprisen er 48,75 kroner inkl. moms og påslag. For hver kWh man bruker, går 1 øre til kundens foretrukne idrettslag.

Lokalstrøm

Spotprisavtale som følger Nord Pools timespris gjennom hele døgnet. Avtalen har 5 øre/kWh i påslag, og et månedlig fastledd på 59 kroner.

Solstrøm

Strømavtale for kunder som produserer sin egen energi gjennom solceller på taket. Kraftriket kjøper strøm av kunden når produksjonen er høy. Når produksjonen er lav, kjøper kunder strøm av selskapet til spotpris pluss 5 øre/kWh i påslag. Denne avtalen har en fastpris på 39 kroner og ingen bindingstid.

Spot12

Tidsbegrenset spotprisavtale som følger timesspot. Avtalen har en varighet på 12 måneder, og gir kunder 2,02 øre/kWh i rabatt. Månedsprisen er 0 kroner, og det er ingen bindingstid.

Dekning

Flesberg Elektrisitetsverk leverer strøm til alle strømområdene.

Fordeler

-Tilbyr flere strømavtaler
-Konkurransedyktige priser
-Egen app fra Kraftriket

Ulemper

-Tilbyr ikke fastpris

Flere tjenester og produkter

App

Kraftriket har en egen app hvor strømkunder kan sjekke spotpris, følge med på forbruket, og få oversikt over betalte og ubetalte fakturaer.


Annonselenke