Austevoll Kraftlag


Annonselenke

Mest populære avtale:

Strømavtale:Innkjøpspris
Pris:Innkjøpspris + 9,25 øre/KWh
Månedlig fastbeløp:39 kr/mnd
Prisgaranti:Ingen
Fakturering:Etterskudd
Bindingstid:Nei

Kontaktinfo:

Adresse: Solesvika 136, 5396 Vestre Vinnesvåg

Nettsted: https://www.aksa.no/

Telefon: 55 08 01 00

Åpningstider:

Mandag–fredag: 8:00–15:00

Lørdag og søndag: Stengt

I 1918 startet forarbeidet med å få på plass en infrastruktur for levering av kraft i Austevoll kommune, men det var først i 1946 at Austevoll og Nordre Fitjar Kraftlag ble dannet for bygge ut strømnettet til innbyggerne. Kommunen ble med dette av de siste kommunene i landet som fikk egen infrastruktur for kraftlevering. På slutten av 90-tallet startet Austevoll Kraftlag med utbygging av fiberbasert bredbåndsnettverk. De var blant de første som bygget ut og tilbydde dette til sine kunder.

Selskapet er organisert som et samvirkelag og overskuddet går direkte tilbake til lokalsamfunnet gjennom bevilgninger til gatelys, bygging av idrettsanlegg og rene sponsormidler til lokale lag og foreninger.

Strømavtaler og priser

Austevoll Kraftfond

Denne avtalen er for mellomstore og store bedrifter som har tilknytning til Austevoll forvaltning. Formålet med avtalen er å oppnå forutsigbarhet og trygghet rundt innkjøp av kraft. Kraften er kjøpt inn til spotpris med risikostyring, som skal gi kundene en god kWh-pris. Avtalen har et påslag på 1,35 øre/kWh og fastpris på 20 kroner per anlegg, ikke inkludert moms. Det er 12 måneders bindingstid, og faktura kommer i etterkant av forbruk.

Innkjøpspris med påslag

Spotprisavtale hvor kunder betaler det samme per kWh som Austevoll Kraftlag som kjøper strømmen for. kWh-prisen følger til enhver tid timesspot hos Nord Pool, og svinger i løpet av hele dagen. Avtalen har en fast månedspris på 39 kroner, og påslaget er 9,25 øre/kWh.

Dekning

Austevoll Kraftlag tilbyr strømavtaler til alle strømområder i Norge.

Fordeler

-Leverandør av strøm og internett
-Konkurransedyktig avtale

Ulemper

-Høye påslag
-Kun tilbud om forvaltning til bedrifter

Flere tjenester og produkter

Min Side

Tjenesten Min Side gir kunder oversikt over sitt strømforbruk, innkjøpspris på strøm og fakturaer. Kunder kan også oppdatere sin kontaktinformasjon og registrere flytting her.


Annonselenke